Det kommer ifrån hjärtat, de val och beslut vi tar, även när vi tror att

advertisement
Det kommer ifrån hjärtat, de val och beslut vi tar, även när vi tror att vi tar rationella beslut.
Och detta är inget annat än kommunikation på ett eller annat sätt. Det roligaste och bästa
sättet jag vet är att träffas öga mot öga. Att reda ut: vem är du och vem är jag? Nästa steg är
att ta reda på hur har du det och hur har jag det? Efter det kan vi ta reda på; vad vill du och
vad vill jag? Man skulle nästan tro att det är en lek, eller hur? Men det är så här de bästa
”affärerna” faktiskt sker. Det handlar om att skapa förståelse för varandras verklighet. I
skaraborg har vi ca 200 utvecklingsgrupper runt om på landsbygden. Ni är alla fantastiska på
att arbeta för er bygds bästa. Inför 2013 är vår förhoppning att ni använder oss som
dörröppnare, rådgivare och som ett enda stort bollplank för era ”spörsmål”, för att era
önskningar ska bli sanna!
Välkommen till årets första nyhetsbrev från Hela Sverige Ska Leva – Skaraborg!
Anita Johansson, verksamhetsledare
[email protected] Tel: 0733-10 25 20
Och hej då från Ida..,
Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som har till uppgift att ge råd och stöd till lokala
utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för ett framgångsrikt lokalt arbete.
I mitt uppdrag som verksamhetsledare här i Skaraborg har jag särskilt uppskattat kontakten
och mötet med människor på landsbygden och möjligheten att kunna ge råd och stöd till er
bygdegrupper. Landsbygden sprudlar av krafter och idéer, och framöver hoppas jag att ni
fortsätter att ta kontakt med Hela Sverige ska leva här i Skaraborg. Jag kommer att fortsätta
följa organisationens arbete, men går nu vidare till en tjänst som landsbygdsutvecklare i
Grästorps kommun. Lämnar således en utvecklande, utmanande och rolig tid hos Hela
Sverige ska leva, Skaraborg. Kanske jag stöter på några av er i andra
landsbygdsutvecklingssammanhang!  Ida Järphag
Datum: tisdag 9 april
Tid: 19:00
Plats: Böckersboda gamla missionshus/Lyrestad i Mariestad
Anmälan: senast 4 april till: [email protected] / 0733-10 25 20
Kvällens höjdpunkt blir korandet av ”Årets utvecklingsgrupp 2012”!
Böckersboda Byalag bjuder på fika.
Vägbeskrivning: Lyrestad ligger där E20 korsar Göta Kanal. Böckersboda ligger endast ett par km
från Lyrestad.
Välkomna till en inspirations- och utvecklingsdag under konferenstemat
”Hållbar bygd - ett steg på vägen!”
Vi vill med konferensen ge dig nya kunskaper och insikter. Du får tillfälle till
erfarenhetsutbyte och också möjligheter att knyta kontakter för samverkan rörande frågorna vi
har ett stort engagemang i och vi vill även presentera de mänskliga och finansiella resurser
som finns tillgängliga.
Plats: Kroppefjäll Hotell och Spa, Dals Rostock. Sista anmälningsdag: 22 april 2013.
Konferensavgift: 900 kronor inklusive förmiddagsfika, frukt, lunch och eftermiddagsfika.
Konferensavgift för representanter för byalag, omställningsgrupper och
fiberföreningar: 300 kronor.
Mer information hittar du: http://www.mellanlanda.se/
Projektet som har omfattat fem kommuner i östra skaraborg, börjar lida mot sitt slut och ska i
juni månad vara klart. Flertalet utvecklingsplaner är
klara och ett fåtal håller på att finslipas. Många
utvecklingsidéer har blivit resultatet hos de lokala
utvecklingsgrupperna. I bland annat i Ulvåker/Skövde
kommun, hölls i februari ett stormöte där engagerade
Ulvåkersbor bjöd in och träffade tjänstemän och
politiker från kommunen. Mötet blev mycket uppskattat
och öppnade upp en bra dialog mellan parterna.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards