Malin Silén Vad driver dig i ditt politiska engagemang?

Malin Silén
Vad driver dig i ditt politiska engagemang?
- Jag är kristdemokrat för att jag tror på människan som en unik person med ett absolut och
okränkbart värde i starkt behov av gemenskap. Oavsett arbetsförmåga, ålder, kön eller bakgrund.
Vad är roligast i ditt uppdrag?
- När jag ser att vår politik gör skillnad och när människor gör stegförflyttningar och känner hopp.
När enskilda personer berättar hur de går från bidragstagande vidare till utbildning och arbete. Vi ska
sträva efter att varje individ ska få möjlighet att arbeta 100% av sin förmåga. Inte minst gäller det
funktionsnedsatta, utlandsfödda, personer med låg utbildningsbakgrund och andra som ofta får
kämpa mer.
Hur hoppas du att Örebro utvecklas om tio år?
Om tio år är Örebro Skandinaviens mest attraktiva medelstora kommun där människor vill bo,
arbeta och komma på besök. Kultur och näringsliv blomstrar och få personer tvingas uppbära ett
försörjningsstöd i en verksamhet där genomströmningstiden är kort.