Do it now!

advertisement
2012-­‐09-­‐02 1.
Namn_____________________________ Klass______ 4
⋅
4 =
6
⋅
4 =
7
⋅
4 =
8
⋅
4 =
2. ”Stora tal som skrivs med siffror delas upp för tydlighetens skull upp i tresiffriga grupper räknat från höger. Gruppen skiljs åt med mellanrum.” * Skriv följande tal med siffror: a) en miljard _________________________________________________________ b) tjugomiljardersjuttonmiljonersextiotusenniohundratrettiotvå _________________________________________________________________________________________________ 3. 23 + 496 =_____________________________________________________________________________________ 4. Vilket är det minsta tal man kan skriva med siffrorna 8, 3 och 5 ? _______________________ 5. Faktor ⋅ Faktor = __________________ 6. Ringa in alla udda tal. 2 23 45 12 770 * Svenska skrivregler utgivna av SVENSKA SPRÅKNÄMNDEN 7.
3
4
+
1
_
2
2
2
7
5
4
_
8
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards