39_01 - Maths.nu

advertisement
1 av 2
1 av 2
Do it now!
08-09-28 20.58
Är 15 en siffra eller ett tal? ______
Är 345 en siffra eller ett tal? ______
Är 259 en siffra eller ett tal? ______
0, 2, 4, 6, 8 är jämna.
1, 3, 5, 7, 9 är udda.
En flersiffrigt tal är jämn om talets sista siffra är jämn.
En flersiffrigt tal är udda om talets sista siffra är udda.
Är talet 3570 jämnt eller udda? ______
Är talet 465 jämnt eller udda? ______
Är talet 3254 jämnt eller udda? ______
Är talet 29 jämnt eller udda? ______
69 > 24
52 < 92
Sätt ut rätt tecken mellan följande tal:
32
47
69
96
54
26
29
18
Do it now!
08-09-28 20.58
2 av 2
2 av 2
Do it now!
08-09-28 20.58
faktor · faktor = produkt
Vad blir produkten om du har faktorer 3 och 2 ?
Vad blir produkten om du har faktorer 4 och 3 ?
Vad blir produkten om du har faktorer 7 och 6 ?
Do it now!
08-09-28 20.58
Download