Tänk på ett tal 0

advertisement
Tänk på ett tal
Jämnt tal
mindre än
10…
Exempel 1
Skriv ett jämnt tal som är mindre än 10.
_______
_______
_______
Vilket tal är hälften så stort?
_______
_______
_______
Lägg 1 till talet.
_______
_______
_______
Vilket tal är dubbelt så stort?
_______
_______
_______
_______
_______
Ta bort 2. Vad får du?
_______
Nu kan du skriva ett nytt tal överst och börja om
från början.
Exempel 2
Skriv ett udda tal som är mindre än 10
_______
_______
_______
Lägg till 1
_______
_______
_______
Vilket tal är hälften så stort?
_______
_______
_______
Lägg till 3 till det talet.
_______
_______
_______
Vilket tal är dubbelt så stort?
_______
_______
_______
_______
_______
Ta bort 7. Vad får du?
_______
Nu kan du skriva ett nytt tal överst och börja om
från början.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards