Georg Kuhn, Gothenburg University

advertisement
 AMBLE 2nd symposium Göteborg 20-21 maj 2014
Hjärnans plasticitet och lärande
(Brainplasticity and learning)
Georg Kuhn
Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborgs Universitet, Sverige
Hjärnan mår bra av fysisk aktivitet.
- Det finns ett klart samband mellan träning och lärande,
säger Georg Kuhn.
Det är inte så många år sedan Göteborgsläkaren och
professorn Peter Eriksson upptäckte att hjärnan nyproducerar
nervceller hela livet. Ett gigantiskt genombrott och ända
sedan dess (1998) har Göteborgs universitet/Sahlgrenska
akademin varit en ledande aktör inom forskningsområdet.
Inte minst tack vare den mönstringsstudie som bygger på data
från försvarets mönstringsregister – drygt en miljon svenska
18-åriga män följdes upp till 60 års ålder. Den i ett
internationellt perspektiv unika studien visade ett samband
mellan god fysik och hög IQ och på sikt också ett friskare liv i
jämförelse med de med sämre fysik och lägre IQ.
- Risken för demens innan 60 års ålder är tre gånger så stor och risken för depression är dubbelt
så stor i de lägre grupperna, konstaterar Georg Kuhn som koncentrerat sin forskning till hjärnans
plasticitet och hjärnans förmåga att bilda nya nervceller.
Hjärnan producerar konstant nya nervceller och forskning har visat att volymen går att påverka
på olika sätt. Fysisk aktivitet har visat sig särskilt gynnsam för nyproduktionen av nervceller i
hippocampus, en för lärandet mycket viktig del av hjärnan.
Hippocampus är hjärnans grindvakt som bestämmer vilka minnen som skall sparas och vilka som
inte skall sparas och fungerar som en kopplingsstation som binder samman associationsbanorna
mellan hjärnans olika delar. Nya nervceller förstärker hippocampus funktioner och än mer så
genom triggern fysisk aktivitet.
- Träning skapar tillväxtfaktorer i hjärnan, men det gör andra stimuli också, som lärande, kultur
och en bra miljö, säger Georg Kuhn och skickade med en vädjan till de drygt 200 lyssnande
lärarna:
- Mer strukturerad träning i skolan är gynnsamt för lärandet och använd rasterna mer aktivt. Det
är de minst tränade vi måste lyfta.
Kuhn med fleras forskning visar att regelbunden aerob-träning (konditionsträning) i minst 30
minuter är mest gynnsam för nyproduktionen av nervceller i hjärnan – att bygga muskler är inte
lika effektivt.
På frågan; Ge ett exempel på en lämplig träningsform, svarade Georg Kuhn.
AMBLE 2nd symposium Göteborg 20-21 maj 2014
- Orientering är optimal, det är fysisk och kognitiv träning samtidigt.
För att verkligen konkretisera hippocampus avgörande betydelse för hjärnans funktion ägnade
Georg Kuhn lite tid åt amerikanen Henry Molaison. Molaison fick på 1950-talet två tredjedelar av
sin hippocampus bortopererad i ett försök att bota hans epilepsi. Efter ingreppet och fram till sin
död 2008 fick han inga nya minnen – trots normal intelligens, en intakt motorik och i övrigt inga
allvarliga sjukdomar.
Läs mer om Georg Kuhn och hans forskning:
http://www.neurophys.gu.se/sektioner/klinisk_neurovetenskap_och_rehabilitering/neurovetens
kap/neurogenesis_and_stem_cell_research/
Text: Peter Pettersson Kymmer
Download