Presentation av Apotekarsocieteten

advertisement
För en bra utveckling och
användning av läkemedel
i Sverige
Ideellt, oberoende och
över alla professionsgränser
- hela läkemedelskedjan
1996 ändras stadgarna och fokus flyttades
från farmaci till hela läkemedelsområdet
KUNSKAP
OPINION
Remisser
Policyprogram
Forskning och utveckling
Tillverkning och handel
Läkemedelsanvändning och
patientsäkerhet
Samverkan
Utbildning och kompetensutveckling
Driver frågor
APS
Läkemedelsakademin
Böcker
Stipendier
Priser
OMVÄRLDSBEVAKNING
Läkemedelsvärlden.se
APS Vetenskapliga kompetens
Många möjligheter för
engagemang och
nätverk
11 lokala kretsar
14 vetenskapliga sektioner
3 tvärvetenskapliga intressegrupper
(Special Interest Groups)
Vetenskapligt råd
NYTT 2016!
En självklar mötesplats – största svenska kongressen
för hela läkemedelsområdet under 40 år
7-8 November 2017
• Forskning och utveckling
• Tillverkning och handel
• Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet
Scheele Award & Symposium –
vårt största vetenskapliga pris vartannat år
16 November, 2017, läkaresällskapet
Winner of the Scheele Award:
Professor Charles Sawyer, Sloan Kettering Cancer Center, USA
För en bra utveckling och användning av läkemedel
• APS deltar som medarrangör/värd i olika konferenser och
mötesplats för olika utredningar och debatter
Kandiderar som värd
för världskongressen
HUP0 2020
Förbättra HPC
behandling i
Sverige
Flytten av EMA
till Sverige
Apotekmarknad
sutredningen
Världskongress om
framtidens läkemedel
Apotekarsocieteten
Välkommen till alla
medlemsaktiviteter, seminarier,
debatter, AW på Wallingatan!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards