Ekonomisk sammanfattning EAA

advertisement
Ekonomisk sammanfattning EAA,
Juni 2016 – Januari 2017
Här följer en ekonomisk sammanfattning för EAA mellan juni 2016 och januari 2017. Resultat för
varje större event redovisas separat under resp. underrubrik. Efter event-resultaten följer övriga poster
där föreningen spenderat/tjänat pengar som inte är knutna till något event.
Småtting-p
Intäkter totalt: 28,540
Utgifter totalt: -32,295.58
Resultat: -3755,58
Höstsittning
Intäkter totalt: 16,715
Utgifter totalt: -10,573.4
Resultat: 6141,6
Rockförsäljning
Intäkter totalt: 6,000
Utgifter totalt: -6,340
Resultat: -340
Rockinvigning
Intäkter totalt: 1,170
Utgifter totalt: -2,355.16
Resultat: -1,185.16
Mindre event
Welcome-fair
Intäkter totalt: 0
Utgifter totalt: -286.76
Resultat: -286.76
Höststämma
Intäkter totalt: 0
Utgifter totalt: -296,07
Resultat: -296,07
Julbord
Intäkter totalt: 0
Utgifter totalt: -280.57
Resultat: -280.57
Äskade event
Välkomstpub
Intäkter totalt: 0
Utgifter totalt: -976
Resultat: -976
CC
Intäkter totalt: 0
Utgifter totalt: -1,280.95
Resultat: -1,280.95
Matevent
Intäkter totalt: 0
Utgifter totalt: -808.36
Resultat: -808.36
Övriga intäkter & utgifter
Medlemsavgifter
I år har vi hittills 142 medlemmar och har därmed fått in 2840 kronor i medlemsavgifter.
Studiebevakning
Ersättning för studiebevakning 8637 kronor.
Förrådshyra
Intäkter: 1,517 (Smash Uni)
Utgifter: -4,067
Reultat: -2,550
Bankkostnader
Kostnad för internetbank. 500 kronor.
Kostnad för Bankkort. 350 kronor.
Kostnad för Swish. 389 kronor.
Föreningens nuvarande ekonomiska läge
Det ekonomiska läget är stabilt. Föreningen har inga problem med att betala löpande utgifter.
Föreningen ligger just nu ute med en del pengar, men inte på en sådan nivå att det begränsar.
Som ideell förening skall vi på sikt gå +/- vilket gör att föreningen bör under vårterminen vidta
åtgärder för att motarbeta ett eventuellt överskott. T ex investera i föreningen.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards