BalansNytt Nr 1

advertisement
Webben
i fokus
Nr 1
Januari 2012
www.foreningenbalans.se
[email protected]
SKRIV IN
I KALENDERN!
*
Tors 19 jan ABF Sthlm
Tors 2 feb Stockholm
*
Café Balans tema
HJÄLPMEDEL
Äldrepsykiatri
(Psykdagen)
Torsdag
17 nov
Gävle 18
Balans har dialog med
Gävleborgs psykchef!
*
Onsdag 23 nov 18.00
BIO BALANS
Fyra år till -Komedi
*
Tors 1 december Gävle
*
Torsdag 15 december
Balans julcafé
Balans-NYTT
Tack alla som förlängt
medlemskapet 2012!
Många tog chansen att tävla om
lunch med eller bok av Arvid
Lagercrantz eller Åsa Moberg
genom att betala medlemsavgiften senast 1 december.
Susanne Schipper vann lunch
med Arvid och Frida Tylner
lunchade med Åsa. Jan Lindbergh, Robin Wårdh, och
Yvonne Johansson vann
böckerna. Gratulerar!
Du har fortfarande chans att
förlänga medlemskapet genom
att betala årsavgiften 200 kr till
Balans plusgiro 4392084-2.
Var noga med namn, adress +
e-postadress!
Den som väljer att bli stödmedlem betalar minst 600
kronor. Tipsa gärna andra att
bli medlemmar; sådana som kan
ha nytta av föreningen eller som
vill stödja föreningen.
Fr
(Tfn 08 89 83 87)
Balans styrelsemöte +
A. Lagercrantz föredrag
Inte sent betala 200;- för 2012!
Du som betalar medlemsavgift
senast 15/2 har rösträtt 1/3!
Vad har hänt inom
*
KALLELSE
Torsdag 1 mars
Föreningen Balans Sverige
Årsmöte ABF-huset kl. 17.30
Sveavägen 41 Stockholm
Medlemmar gratis!
Vi har glädjen att välkomna
Socialminister Göran Hägglund
till vår förening. Arvid
Lagercrantz från Balans styrelse
inleder mötet i samtal med
socialministern, därefter blir det
årsmötesförhandlingar, ledda av
vetenskapsjournalisten Miki
Agerberg.
Förslag till årsmötet Mailas till
[email protected] eller
postas: Föreningen Balans,
Vårdvägen 3, 112 35 Sthlm
senast föreningen tillhanda den
13 februari. Förslag till
valberedningen Mailas till
ordförande
[email protected]
För dig som upplevt kris
Nationella hjälplinjen; 02022 00 60. Alla dagar 13-22.
depressionsområdet
Författaren Miki Agerberg
och professor Marie Åsberg om
vad som hänt inom depressionsområdet.• Torsdag 19 januari kl
18.00, ABF-huset, Sveavägen
41 • Entré 60 kr Medlemmar
gratis, Se affisch i detta utskick.
Eva Ollén
Körsång, lalala
Vill du sjunga tillsammans med
glada deltagare i en studiecirkel
utifrån ”Alla kan sjunga”? Då
ska du delta i Balans kör.
Hittills består kören av 11
deltagare dels från OCDföreningen Ananke, dels från
föreningen Balans. Körledare är
Per Hellberg. Terminen startar
tisdagen den 31 januari kl. 17 –
19.15. Repetitionerna hålls
i Hartwickska Huset,
St Paulsgatan 39 C, Sthlm.
Anmälan görs till föreningen
Ananke på tfn 669 30 39 eller
[email protected]
et.se så snart som möjligt. Du
betalar in 300 kr på pluskonto:
4235443-1 och uppger ditt
namn och ”kör” så att
mottagaren vet vad
inbetalningen gäller.
Anmälan är bindande och
avgiften återbetalas ej.
Studiecirkeln genomförs i
samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan.
På gång Balans Gävle
* Remissinstans/dialog
informationsbroschyr för
öppenpsykiatriska
mottagningen Gävle.
* Remissinstans/dialog” lokala
rutiner” gällande för bipolär
sjukdom vid allmänpsykiatriska
öppenvårdsmottagning Gävle.
* Balans föreläst på patientanhörigutbildning (PPI) Sandvikens öppenpsykiatri. Respons
från deltagare och personal.
Utmynnade i en träff på SV i
Sandviken 23/1
* Samtalsgrupperna kör igång
12/1. Fler intresserade har
anmält intresse och F. har
träffat dessa på SV eller café på
stan, för introduktion.
* ”Balansgrupp” Bollnäs,
4-5 personer mixad grupp.
* Balans Gävle får 1 500:av Vuxenskolan för folkhälsobildning. (Harsavistelsen)
*1 februari; Jill Taube och
Flemming Hansen, Balans
med i SVT ”Gokväll” – tema
psykisk hälsa och motion.
Nya bipolärboken
har gåt till trycket. Som ordet
"Nya" indikerar är det inte bara
en uppdatering av den tidigare
vällästa boken (10.000 ex). Det
har även tillkommit helt
nyskrivna kapitel av
huvudförfattaren Lars
Häggström samt helt nya
avsnitt av medförfattare. Boken
kommer att erbjudas Balans
medlemmar till specialpris.
Balans-Nytt återkommer.
alla ambassadörer för föreningen!
BALANS var den förening som
syntes bäst under den första
paraden för människor med
psykisk ohälsa i somras.
Nu planerar huvudarrangören
Fountain House tillsammans med
oss och andra en större parad
sommaren 2012. Kom ut!
BALANS GÄVLE har möte 17.11
då man bjudit in psykiatrichefen i
Gävleborg. Bland annat för frågan
om varför det inte längre bedrivs
utbildning för människor med
bipolär sjukdom, bra initiativ! Läs
mer på
http://www.balansgavle.se/
Några rader från redaktör´n
OVANLIGT varm höst, men
mörkret följer kalendern - tungt för
en del, gråhet att vila i för andra.
POLITIKERNA i Stockholms län
fick något av ett spel i somras och
beslutade att nästan all psykiatri
ska kastas ut hux flux från
akutsjukhusen under en kort
övergångstid. Efter uppvaktningar
från Balans och andra organisationer verkar det som om politiken
nu börjar komma till sans och detta
psykexperiment i jätteskala
kommer att genomföras i aningen
lugnare takt. Faran för felsteg är
inte över, våra organisationer
kommer att vara på tå framöver för
att motverka nya politiska misstag.
Balans deltog nyss i studieresa till
Göteborg och Falkenberg för
inspiration till utformning av bättre
lokaler och psykiatri. Karlstads
nya psykiatrihus ska också besökas
och planerna för nytt psykhus i
Uppsala ska beses.
MEDIA är inte så intresserade av
psykiatrins resurser och organisation. Föreningen Balans syns
ändå rätt ofta i bladen. ”Nyhetsmorgon” i TV4 har senaste tiden
haft två representanter i studion,
Arvid Lagercrantz som talade om
öppenhet och psykisk sjukdom –
Två av tre hemlighåller sina
psykiska problem - och Flemming
Hansen som pratade om fysisk
rörelse och psykisk hälsa. Två av
Gratis Filmtajm Balans!
Fyra år till är en smart, vågad
romantisk komedi som handlar
om att bryta tabun, på mer en
ett plan. Så har vi aldrig sett
politiker skildras i svensk film.
Tova Magnusson regisserar och
Download