Sluta komma med dåliga ursäkter – alla har rätt till nätet

advertisement
Projektet Anpassad IT
fick pengar av Arvsfonden.
Sluta komma med dåliga ursäkter
– alla har rätt till nätet
Tid: Onsdag den 5 juli 2017 klockan 15:45-16:45
Plats: Funktionsrätt Sveriges tält, Skeppsbron, H112
Teleslinga finns
Tillgängligt för rullstol
Frågor? Ring Kerstin Gatu, Riksförbundet FUB, 070 223 65 12
Symbolen för kognitiv tillgänglighet.
På det här seminariet ska alla kunna förstå!
Många med utvecklingsstörning kan inte eller får inte
använda dator och Internet.
Mora Folkhögskola har haft en kurs med tolv deltagare.
Flera av deltagarna kan inte läsa eller skriva
men har lärt sig använda datorer.
Du kommer att få höra hur kursen lyckades
och vad som behövs för att alla ska kunna använda internet.
En lärare, en forskare, en tekniker och en politiker berättar.
Kerstin Gatu, projektledare för Anpassad IT – vägen
till digital delaktighet, Föreningen för kognitivt stöd
Per Lodenius
Riksdagsledsmot (C)
Stefan Johansson
Forskare kognitiv tillgänglighet, KTH
Michael Kjellberg, IT-ansvarig i projektet
Anpassad IT – vägen till digital delaktighet
Download