Psalm 429

advertisement
PSALM 429
T Fred Kaan 1968
Ull-Britt Gustafsson-Pensar 1979
M I William Tans’urs sångsamling 1734
2.
Förbarma dig, o Gud, om vi
i vår bekvämlighet
förhindrar att din plan med oss
just nu blir verklighet.
3.
Tag du vår hand och tvinga oss
att dristigt bryta opp,
att kasta det förflutnas ok
för kärlek, tro och hopp.
4.
Låt oss som Abraham en gång
helt lita på ditt ord
och så bli till välsignelse
för folken på vår jord.
Download