Mikroskopets delar. Ljusmikroskopet. Till

advertisement
Mikroskopets delar.
Ljusmikroskopet.
Till mikroskopet hör även objektsglas och täckglas.
På objektglaset lägger man objektet man ska titta på och täcker sedan över det
med ett täckglas. Ibland tittar man bara på objektet utan något av glasen. T.ex.
fjärilsvingar.
Förstoringen ges av objektivets förstoringsgrad x okularets förstoringsgrad.
Okularen finns ofta i olika förstoringsgrad så att man kan få högre eller lägre
förstoring. Objektiven har ingen reflexbehandling. De rengörs med en
blandning av bensin och propanol.
Grovinställningen ställer skärpan för de två kortaste objektiven. När man
använder den största förstoringen använder man fininställningen.
Det finns andra typer av mikroskop. Laserscanmikroskop och
elektronmikroskop. De två sista tillverkar ”de där bilderna man vill se”.
Googla ”nikon competition laser scan pictures ”...
Idag kommer vi att titta på färdiga preparat. Många kommer från människan.
Anatomi är när man tittar på de stora delarna i människan. Histologi är när
man tittar på människan i mikroskop, eller andra djur för den delen.
Nästa gång kommer vi att titta på våra egna celler eller protozoer eller både
och.
Det var ljusmikroskop som mikroskopin började med.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards