Biologi - Nya Munken

advertisement
Biologi:
Preliminär planering (7 D)
Cellen, urdjur, bakterier, virus
Ordinarie boken
14-17 (cell)
17, 37, 80, 81 (urdjur och alger)
28-32 +196 (bakterier och arkéer)
Stencil (virus, vaccin etc)
29, 256 (blågröna alger) 33,34
Sista uppslaget i boken
14-19 (cell)
18, 36, 70, 71 (urdjur och alger)
28-31 +166 (bakterier och arkéer)
Stencil (virus, vaccin etc)
29, 119 (blågröna alger)
Sista uppslaget i boken
(mikroskop)
(mikroskop)
Vecka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tisdag
Fokusboken
Övriga anteckningar och
stenciler
Torsdag
Fredag
LOV
Mikroskop
Mikroskop
Vad är biologi/
Cellen
Test mikroskop/
Instuderingsfrågor
Urdjur/Bakterier/
Instuderingsfrågor
Algbloming/virus
instuderingsfrågor
Omdömen
Cellen
Cellen
Mikroskop (cellen)
Mikroskop (cellen)
Mikroskop (urdjur)/
Instuderingsfrågor
Mikroskop (urdjur)/
Instuderingsfrågor
Inför prov
Mikroskop (urdjur)/
Instuderingsfrågor
Mikroskop (urdjur)/
Instuderingsfrågor
Inför prov
Prov (måndag)
Film
LOV
LOV
LOV
Helklass
Grupp 1
Grupp 2
20
21
22
23
Download