Smidigt och smart säljstöd

advertisement
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN XXXX
4 MOBILT SÄLJSTÖD
Smidigt och
smart säljstöd
6 EXEMPEL. Ett säljstöd från Genero är komplett
och färdigt att användas med massor av möjligheter.
Kunden kan sedan få hjälp med att koppla samman
säljstödet med andra externa system för att fylla det
med innehåll – skräddarsytt efter egna behov och
utmaningar.
Generos mobila säljstöd är ett verktyg som stöttar
hela säljorganisationen. Verktyget tillgodoser såväl
behovet av smidiga säljprocesser som behovet av
rapportering, styrning, uppföljning och optimering.
– Tack vare att våra utvecklare är väl insatta i våra
kunders verksamheter kan vi ständigt bygga in nya
funktioner som hjälper dem att nå ett högre resultat,
säger Pelle Törnblom, vd på Genero.
Här är några exempel på vilken information som
man kan komplettera Genero Sales med för att göra
säljstödet ännu bättre:
1
Artiklar. För att kunna arbeta i ett säljstöd behövs artiklar i systemet. Artiklar kan antingen
hanteras manuellt eller läsas in från ett affärssystem som exempelvis Visma eller SAP. Fördelen med
att ha en koppling direkt till ditt affärssystem är att du
bara behöver göra artikelförändringarna på ett enda
ställe, så rättar sig de två systemen efter varandra.
2
Kundregister. Ett kundregister behövs också för
att kunna använda ett säljstöd. Kundregister
kan skapas manuellt eller köpas från registerleverantörer såsom Delfi MarknadsPartner eller Prospect Mapping. Ett bra grundregister underlättar administrering av kunder i framtiden och innehåller
ofta bra information om lokaliseringskoder, omsättning, faktureringsuppgifter och andra uppgifter som
tar lång tid att samla in på egen hand.
3
Kampanjdata. Företag som jobbar mycket med
kampanjer kan få hjälp med att integrera säljstödet med sina olika kampanjverktyg. Ett ex-
empel är EffektMakers lösning BMS som går att integrera med med olika affärssystem och säljstöd.
4
Distriktsoptimering. Beroende på vad du har för
arbetssätt kan det ibland vara bra att planera
säljkårens körrutter efter ett återkommande
schema.
Två av tre säljare kör så mycket som 3 000 mil per
år. Genom att använda ett verktyg för att räkna ut
den bästa körrutten för säljkåren kan både tid och
pengar sparas. Körrutterna kan sedan läsas in i säljstödet så att säljarna ser både vart de ska åka och
när.
5
Presentationsmaterial. Många väljer bort den
traditionella säljpärmen för att i stället ha kampanjmaterialet digitalt. Fördelen är minskad
administration för att hålla säljarnas säljpärmar uppdaterade samtidigt som man slipper kostnader för
tryck. Presentationer, produktinformation och filmer kan importeras direkt in i säljstödet så att säljarna kan visa och dela materialet direkt ute på sina
kundbesök.
6
Försäljningsdata. Tillgång till försäljningsdata,
från exempelvis Nielsen eller POS, kan vara till
stor hjälp för säljkåren.
Genom att komplettera säljstödet med försäljningsstatistik blir det lättare för kåren att få en helhetsbild över verklig försäljning i butik. Säljarna får
rätt instrument för sälj- och lönsamhetssamtal med
kunden, samt får ett analysverktyg för hur försäljningen utvecklats historiskt.
ANNONS
ANNONS
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN XXXX
MOBILT SÄLJSTÖD 5
… OCH HÄR ÄR
FLER MÖJLIGHETER
! BESÖKSDATA. Se vilka butiker som fått besök och varför just
dessa. Med ett bra kundregister
i botten kan man segmentera sin
marknad och styra säljkåren att
besöka rätt kunder vid
rätt tillfälle.
! ORDERDATA. Säljarna lägger
sina order direkt i säljstödet som
sedan skickas till grossisterna via
EDI, fax eller mail. Säljarna har
tillgång till hela sin försäljningsstatistik på alla kunder medan
kontoret kan följa försäljningen
och se hur kampanjerna går.
! DISTRIBUTIONSDATA. I sitt
säljstöd kan kåren göra distributionsmätningar för att kontrollera
hur det ser ut ute hos kunderna.
All data sammanställs i
Genero Sales så att man kan se
vilka produkter som finns var.
! MARKNADSINFORMATION.
Säljkåren kan samla marknadsinformation genom att ställa
frågor i butik och/eller ta bilder
på pallar och hyllor.
! RESULTATUPPFÖLJNING MOT
BUDGET. Både försäljnings- och
distributionsbudget.
! ÖVERBLICK. Få en sammantagen bild av butikerna som säljarna besöker, vad gäller hyllor
och displayer, antal face, share
of space och så vidare.
! KAMPANJUPPFÖLJNING. Följ
resultatet av kampanjerna i realtid och få underlag för att utvärdera dem.
! KÖRJOURNAL.
I säljstödet kan säljarna registrera körda kilometrar och om de
haft ordinarie bil eller hyrbil.
Download