lektion-se_15337_Astronomi

advertisement
ASTRONOMI
I rymden kan ingen höra dig gråta
Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
STJÄRNOR
Solen - en relativt liten stjärna av miljarders miljarder
stjärnor i universum
 Klot bestående av heta gaser, främst helium och väte
 I solens centrum är tempen 10-20 miljoner grader
 Inuti solen – fusion, dvs vätekärnor slås samman till
helium och massa omvandlas till energi (4 milj ton av
solens massa omvandlas varje sek!!)

Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
RÖDA JÄTTESTJÄRNOR OCH VITA DVÄRGAR
Temperaturen på en stjärna avgör färgen
 Mer än 10 000⁰C → vit stjärna
 Ca 6000 ⁰C → gul stjärna
 Ca 3000 ⁰C → röd stjärna
 Jättestjärnor har en diameter 1000 ggr större än
solen = jättestjärna (är ofta röda)
 Stjärnor mindre än solen – dvärgstjärna (ofta
vita)

Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
AVSTÅND I RYMDEN 1 LJUSÅR = 9,5∙1012 KM
Med den snabbaste rymdsonden:
 4 h till månen
 40 dygn till Mars
 11 år till Pluto
 76 000 år till näst närmaste stjärnan Proxima
Centauri - 4,3 ljusår (ses från södra halvklotet)
 Sirius - 9 ljusår (ses från norra halvklotet)
 Polstjärnan – 780 ljusår
(780 års ljus träffar dina ögon
när du ser på polstjärnan)

Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
HUR MÄTS AVSTÅND I
RYMDEN?
Triangelmetoden
Ett visst datum mäter man
vinkeln till den stjärna man
vill mäta avståndet till.
Ett halvår senare mäts
vinkeln igen. Nu har man
basen på en likbent triangel.
Då kan man räkna ut
avståndet.
Fungerar på avstånd upp till
600 ljusår
Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
STJÄRNOR SOM HÅLLER IHOP





Stjärnor förekommer
ofta i grupper
Dubbelstjärnor
Trippelstjärnor
Större antal stjärnor,
tex Plejaderna eller
sjustjärnorna
Finns stjärnhopar med
hundratusentals
stjärnor.
Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
GALAXER I MINA BRAXER
Ett stjärnsystem kallas galax
 Vintergatan – vår galax
 Spiralformad
 Innehåller ca 200 miljarder stjärnor
 Solen befinner sig ca 30 000 ljusår från
Vintergatans centrum
 Hela galaxen roterar runt centrum – tar 240
miljoner år eller ett sk. galaktiskt år

Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
NEBULOSOR
Gasmoln bestående av väte och helium
 Gravitationskrafter drar ihop materia
 Temperaturen stiger
 Kärnreaktioner – fusion
 Energi frigörs – ljus
 Stjärnor föds
 Nebulosor = stjärnornas barnkammare

Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
LITE MER OM NEBULOSOR
Orion-nebulosan kan ses ovanför Orions bälte
 Trots att den bara består av gas har den en
enorm massa (ungefär som 100 solar)

Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se

SOLENS FÖDELSE


Solen och planeterna
bildades i en nebulosa –
4,5 miljarder år sen
Materia klumpade ihop
sig i nebulosans
centrum – solen
Materien som inte
klumpade ihop sig
samlades runt solen
m h a gravitationen och
bildade planeterna
Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
SOLENS FRAMTID
Om 4,5 miljarder år blir solen en röd jätte
 …..sen en planetarisk nebulosa – delar av solens
gas kastas ut i rymden
 Efter några miljoner år blir solen en vit dvärg –
svalnar och mörknar och är inte större än jorden

Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
SUPERNOVOR OCH NEUTRONSTJÄRNOR
Stjärnor som är 2-3 ggr större än solen får ett
mkt våldsammare slut
 Stjärnan kollapsar helt – yttre delarna sprängs
utåt → supernova – en ljusstark stjärna
 Kvar i centrum – en liten kompakt himlakropp,
en neutronstjärna (en bit stor som en sockerbit
väger lika mycket som hundra miljoner bilar!!)
 De allra tyngsta stjärnornas kollaps leder till
svarta hål

Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
HUR SLUTAR DET
Galaxerna rör sig från
varandra med ökad
hastighet, trots
gravitation
 Okänd kraft drar isär
galaxerna – mörk energi
 70 % av universum består
av mörk energi


Finns det något slut??
Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
Kom ihåg
Det är coolt att vara smart!!
Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
Download