Nya forskarrön – Spädbarns exponering för föräldrars rökning kan

advertisement
5 april 2017
Nya forskarrön – Spädbarns exponering för föräldrars rökning kan
kopplas till födoämnesallergier under uppväxten.
Anna Bergström och hennes kollegor vid Karolinska Institutet presenterade nyligen resultat från
en epidemiologisk studie vid en konferens i USA. Forskarna hade följt nästan 4 000 barn födda i
Stockholm 1994-96. Barn med rökande förälder vid 2 månaders ålder (jämfört med barn med
rökfria föräldrar vid 2 månaders ålder) tenderade att ha en ökad risk för allergisymtom mot ägg
och jordnötter vid 16 års ålder.
Studien ger näring åt hypotesen att exponering för passiv rök i ett tidigt skede av livet, en
väletablerad riskfaktor för astma, påverkar utvecklingen av allergiska symptom och sjukdomar
utanför andningsapparaten.
Referens
Secondhand smoke exposure in early life and food-related symptoms through adolescence:
Population-based prospective cohort study. Feldman L et al. J Allergy Clin Immunol. February
2017. AB388 Abstracts. L40.
1
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards