Animerad NO

advertisement
STUDIEHANDLEDNING
Animerad NO
Människans matspjälkningssystem
Filmernas innehåll
Filmserien om människans matspjälkning består av tre
delar. Varje del beskriver de organ som maten passerar
samt vad som händer med födan vid de olika organen
och körtlarna. Filmerna visar också på vilka kemikalier
som kroppen producerar för att matspjälkningen ska
fungera optimalt.
I denna studiehandledning:
Matstrupen och magsäcken (Animerad NO)
Den här filmen fokuserar på vad som händer i matstrupen
och magsäcken. Du får lära dig mer om den mekaniska sönderdelningen och den kemiska sönderdelningen som sker
från att du tuggar maten tills den bearbetats i magsäcken.
• Från 12 år (H)
Levern, gallblåsan, bukspottskörteln och tunntarmen (Animerad NO)
Nu ska vi ta reda på vad som händer när maten lämnat
magsäcken och når tolvfingertarmen och tunntarmen. Du
får veta mer om vad levern, gallblåsan och bukspottskörteln
gör i matspjälkningen. Du får även veta mer om tarmluddets
funktion. • Från 12 år (H)
Upptagningen i tarmen och avföringen
(Animerad NO)
Filmfakta
Undervisningen ska behandla följande
centrala innehåll enligt läroplan:
Ämne: Biologi, Kemi
Ålder: Från 12 år (H)
Speltid: 5 - 7 minuter per film
Svenskt tal med svensk text som tillval
Produktion: SP, Indien
Vad händer i tunntarmen och tjocktarmen? Vi ska lära oss
mer om hur näringsämnena tas om hand av kroppen, vid
det som kallas cellandning, och vad som händer med restprodukterna innan vi bajsar ut dem. • Från 12 år (H)
Biologi (mellanstadiet)
• Människans organsystem. Organens namn, utseende,
placering, funktion och samverkan.
Kemi (högstadiet)
• Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan.
Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
Biologi (högstadiet)
• Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
© Rättigheterna till studiematerialet ägs av
Solfilm Media AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet
i samband med visning av programmet.
Inlärningsmål/Syfte:
- Att ge en introduktion till olika ämnen i form av
korta filmklipp.
© Solfilm Media AB
Svensk distribution: © Solfilm Media AB, MMXVI
Filmnr: Sol7454
www.solfilmmedia.se • [email protected] • 0414 - 170 70
1/2
STUDIEHANDLEDNING
Animerad NO
Människans matspjälkningssystem
Innan filmerna
Diskussionsfrågor
Vad vet vi?
Läs inledningstexten för eleverna. Vad tror de att
filmen handlar om? Låt dem fundera på vad de redan
vet och skriv upp på tavlan vad de säger. Vissa delar
blir säkert bekräftade av filmen och andra delar kanske
behöver revideras.
Gissa ordet
Låt eleverna först själva sedan i par försöka förklara
följande begrepp:
Matstrupen och magsäcken
näringsämnen
enzym
mekanisk sönderdelning
pepsin
saliv
saltsyra
struplock
kemisk sönderdelning
matstrupe
aminosyror
peristaltik
kymus
magsaft
magmun
Levern, gallblåsan, bukspottskörteln och
tunntarmen
galla
peptid
gallblåsa
tarmsaft
bukspott
glukos
bukspottkörtel
tarmludd
neutralisering
aminosyror
Upptagningen i tarmen och avföringen
fettsyror
kapillärer
glycerol
cellandning
aminosyror
cellolusa
Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningarna kring filmen och funderar igenom hur diskussioner
och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina
svar. Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt
frågorna bland grupperna.
Följande frågor är indelade efter film.
Matstrupen och magsäcken
•Vilken funktion i kroppen gör så att maten kommer till
magsäcken även om vi är upp och ner eller ligger ner?
•Vilken funktion har saltsyran i magsäcken?
•Saltsyra är en väldigt stark syra men ändå fräter den
inte sönder magsäcken. Hur kan det komma sig?
•Hur sönderdelas proteiner till aminosyror?
Levern, gallblåsan, bukspottskörteln och tunntarmen
•Vilka vitaminer lagras i levern?
•Vilken funktion har galla?
•Vilka funktioner har bukspott?
•Hur lång är tunntarmen normalt?
•Hur många liter kemikalier behöver kroppen varje
dag för att matspjälkningen ska fungera?
Upptagningen i tarmen och avföringen
•Vad bildas av glukos och syre?
•Vilken funktion har proteiner i kroppens celler?
•Vad händer med de fettsyror och glycerol som
kroppen inte behöver för stunden?
•Hur lång är tjocktarmen?
Efter filmerna
Följ upp Gissa ordet
Låt eleverna titta på begreppen igen. Behöver de
justera något eller gissade de ordet rätt från början?
Behöver de undersöka några begrepp ytterligare
genom att leta i andra källor?
© Rättigheterna till studiematerialet ägs av
Solfilm Media AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet
i samband med visning av programmet.
www.solfilmmedia.se • [email protected] • 0414 - 170 70
2/3
STUDIEHANDLEDNING
Animerad NO
Människans matspjälkningssystem
Jobba vidare
Fördjupning
Matstrupen och magsäcken
Uppgift 1
Förklara vad som händer med maten från munnen
till magsäcken och beskriv matspjälkningsprocessen
i magsäcken med hjälp av begreppen i övningen
Gissa ordet.
Uppgift 2
Ta reda på i vilka födoämnen du hittar protein, kolhydrater och fetter.
Levern, gallblåsan, bukspottskörteln och
tunntarmen
Uppgift 1
Förklara hur matspjälkningen i tolvfingertarmen och
tunntarmen går till.
Uppgift 2
Levern, gallblåsan och bukspottkörteln har viktiga
funktioner i matspjälkningen. Förklara dessa funktioner så noga du kan.
Uppgift 3
Ta reda på hur stor yta tunntarmen har.
Upptagningen i tarmen och avföringen
Uppgift 1
Förklara hur näringsämnen tas upp i kroppen och
vad som händer med restprodukterna.
Uppgift 2
Förklara hur cellandningen går till.
Uppgift 1
Dela in eleverna i grupper och låt dem klippa till
olika snöre och rep i samma längd som de olika
delarna i matspjälkningen. Sätt etiketter på varje del
så ni kommer ihåg vilken del snöret representerar.
Sätt ihop de olika delarna i rätt ordning berätta för
varandra vilka funktioner de olika delarna har.
Uppgift 2
Låt eleverna ansvara för var sin del som de fördjupar
sig i. Låt någon/några elever vara mat som passerar
förbi de olika delarna i matspjälkningen samtidigt
som var och en i gruppen berätta vad som händer
vid de olika organen.
Uppgift 3
Det finns många sjukdomar och besvär förknippade
med ett icke fungerande matspjälkningssystem.
Ta reda på vilka av dessa sjukdomar som eleverna
känner till och låt dem ta reda på vad som händer,
om man kan hjälpa sig själv eller om sjukvården kan
hjälpa?
Glutenintolerans
Crohns
Blindtarmsinflammation
Förstoppning
Gallsten
Hemorrojder
Kolera
Laktosintolerans
Magsår
Salmonella
Tarmvred
© Rättigheterna till studiematerialet ägs av
Solfilm Media AB.
Du har rätt att använda dig av studiematerialet
i samband med visning av programmet.
www.solfilmmedia.se • [email protected] • 0414 - 170 70
3/3
Download