Avsnitt_2_-___Krafter_-_m%c3%a4rkbara_men_osynliga[1]

advertisement
Krafter – märkbara men osynliga
1. Om du lägger din hand på bänken och lägger fysikboken på din hand. Vilka
krafter påverkar dig då?
Boken utövar en kraft på handen nedåt och bordet en kraft på handen riktad uppåt som
är lika stor.
2. Vad är tyngd?
Tyngdkraften är jordens dragningskraft på ett föremål (= gravitation). Den är riktad
nedåt och påvekar varje liten del av föremålet. Tyngd och tyngdkraft är samma sak. Ju
mer ett föremål väger, desto större är tyngdkraften på det. Tyngdkraften på ett föremål
som väger 100 g är 1 N och 1kg är 10 N.
3. Hur visar du en kraft?
Du ritar en pil från föremålets tyngdpunkt och i den riktning kraften verkar. Pilens
längd visar kraftens storlek och pilens riktning visar kraftens riktning.
4. Hur ritar du en friktionspil?
Någonstans längs den yta som föremålet befinner sig på. Om föremålet rör sig åt ett
håll ritar du friktionskraften åt motsatta hållet, eftersom friktionen bromsar rörelsen.
5. I vilken enhet anges kraft? Hur mäter man det?
Enheten för kraft är 1Newton (1 N) och det används för alla krafter både muskelkraft
och friktionskraft. Man mäter med en dynamometer. Det är en fjäder som dras ut ur en
hylsa som är graderad i newton. Ju starkare kraft desto mer dras fjädern ut.
6. Vem var Isaac Newton?
Han var en av alla tiders främsta vetenskapsmän, professor, chef för myntverket och
blev adlad år 1705.(England 1643-1727)
Han började studera tyngdlagen då han såg ett äpple falla från ett träd. Han gav namn
till enheten för kraft.
7. Hur förklarar du vikt och massa?
Massa är antalet kilogram ett föremål väger. Vågen visar vilken massa den uppmätta
tyngdkraften motsvarar. Vågen visar kg trots att tyngdkraften mäts i N. På månen hade
vågen visat en sjättedel av vad den visar på jorden.
8. Hade man kunnat ha användning för en balansvåg på månen?
Ja, därför att en balansvåg jämför två tyngdkrafter. Den ena är tyngden hos föremålet
man vill väga och den andra är tyngden hos några kända vikter. När det väger jämnt är
vikterna tillsammans lika tunga som föremålet som vägs. På månen hade föremålets
och vikternas tyngder ändrats på samma sätt.
9. Vad är friktion? Hur mäter man det?
Det blir friktionskrafter nästan alltid när någonting rör sig tex. när ett föremål hasar
eller glider mot ett annat, men även innan det rör sig. En kraft måste övervinna
friktionskraften innan man kan rubba ett föremål.
10. Finns det friktion i luft och vatten?
Ja i luften kallas det för luftmotstånd. Motståndet beror på föremålets form. Det är
skillnad på ”vanlig friktion” och luftmotstånd eftersom luftmotståndet blir större ju
snabbare rörelsen är men så är det inte med friktionen mellan två fasta föremål.
Friktionen bromsar också saker som rör sig i vatten. Simmare rakar sig eller använder
dräkter som liknar hajskinn på ytan. Ju mindre del av en båt som sticker ner i vattnet,
desto mindre blir friktionskraften. Därför bygger man ofta snabba båtar så att de kan
”plana”, dvs glida ovanpå vattenytan.
11. Vad menar man med kraftpar? Ge exempel.
Varenda kraft motsvaras av en annan och lika stor kraft åt andra hållet!
Motkraften från marken på oss, motkraften som friktionen åstadkommer under skorna
(om jag inte är ute på hal is… Ha!) Fotavtryck i sanden ( då sandens motkraft blir lika
stor som personens tyngd så sjunker inte foten djupare).
12. Vad är en tyngdpunkt?
Tyngdpunkten är den punkt i ett föremål som alltid hamnar rakt under upphängningen,
om föremålet hänger fritt. En ring däremot har sin tyngdpunkt mitt i öppningen. När
man tex. står rak har kroppen sin tyngdpunkt någonstans i magen, men om man bockar
sig framåt flyttar sig tyngdpunkten utanför kroppen och hamnar istället framför
magen.
13. Vad är en stödyta?
Det är den yta som ett föremål vänder nedåt mot underlaget det befinner sig på.
14. Vad påverkar om ett föremål välter lätt eller står stadigt?
Ett föremål välter om tyngdpunkten är utanför stödytan. Har föremålet smal stödyta
kan det lätt välta. Ju lägre ner tyngdpunkten befinner sig desto mindre är risken att den
kommer utanför stödytan om man lutar föremålet. Stor stödyta och låg tyngdpunkt gör
alltså att saker står stadigt.
15. Vad är en hävarm?
Det är avståndet mellan upphängning(vridningspunkten) och kraft. Ju längre hävarmen
är desto mindre kraft behövs för att påverka något i andra ändan. Tex gungbrädan, där
det råder jämvikt om en tung person sitter nära mitten och en lätt person sitter långt
ifrån mitten.
16. Vad är ett besman?
Det är en typ av balansvåg med en graderad hävstång som har en klump med en viss
massa fastsatt i ena änden. I den andra änden sitter en krok där man hänger det som
ska vägas. Sedan flyttar man upphängningen tills det väger jämnt. Då kan man läsa av
vikten på en skala på hävstången.
Download