ST-seminarium 8 juni 2017

advertisement
ST‐seminarium 8 juni 2017 Lokal: 08.30‐09.00 09.00‐09.30 09.30‐10.00 10.00–12.00 Uppsala Konsert och Kongress, Sal C, plan 3 Studierektor Anna‐Carin Bring informerar Britt Ernberg berättar om sitt arbete för Rotary Doctors i Kenya. Förmiddagsfika, plan 3 Föreläsning ögon Ögonläkare Tove Kjellberg, Reza Aslani och Gunilla Bjernhall från Centrumkliniken föreläser om bl.a. anatomi, synnedsättning, infektioner, ögonkirurgi, diabetes och gula fläcken. 12.00–13.00 Lunch Gemensam lunch med handledare som är inbjudna till eftermiddagen 13.00–14.15 Jakob Carlander föreläser på temat "Förstå och bemöta människor med rättshaveristiskt beteende” Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut, handledare och författare. På hans mottagning arbetar han med individuell psykoterapi och parterapi. Dessutom handleder han personalgrupper och föreläser. Han arbetar också som litteraturkritiker på Östgöta Correspondenten, är frilansskribent med inriktning på frågor som berör vård, omsorg, etik och människosyn. Tidigare arbetade han med personalvård som föreståndare vid Linköpings stifts Själavårdscentrum. Dessförinnan var han under många år verksam inom den psykiatriska vården i Uppsala på Ulleråker som sjukhuspräst och terapeut. 14.15–14.45 Eftermiddagsfika, plan 3 14.45–15.45 Fortsättning med Jakob Carlander 15.45‐ Almen prisutdelning till bästa handledare i primär‐ och slutenvård
Avslutning Välkommen! Anna‐Carin Bring, ST‐studierektor 
Download