Läkartidningen
ORGAN FÖR SVERIGES
.se LÄKARFÖRBUND
Publicerad enbart på lakartidningen.se
1 oktober 2008
C-vitamin kan försämra
effekten av cytostatika
FREDRIK HEDLUND, FRILANSJOURNALIST
Effekten av cytostatika på cancerceller minskar med mellan
30 och 70 procent efter att cellerna har exponerats för C-vitamin. Fyndet kan vara betydelsefullt för cancerpatienter
som intar C-vitamin som tillskott.
Amerikanska forskare har i prekliniska försök studerat
tillsats av antioxidanten vitamin C till cancerceller som
därefter har behandlats med cytostatika som doxorubicin, cisplatin, vinkristin, metotrexat och imatinib.
Samtliga fungerade sämre på celler behandlade med vitamin C [1].
Forskarna upprepade försöket i en djurmodell med
möss och fann att cancertillväxten inte kunde bromsas
hos de möss som fått C-vitamin. Nu befarar forskarna
att mekanismen kan vara densamma för människor
som intar höga doser C-vitamin som tillskott.
Vitamin C verkar skydda cellernas mitokondrier från
cellgiftsbehandlingen och därmed försämra effekten.
Kliniska studier behövs nu för att verifiera effekten i
människa.
1. Heaney M, et al. Vitamin C antagonizes the cytotoxic
effects of antineoplastic drugs. Cancer Res.
2008;68(19):8031-8.
http://cancerres.aacrjournals.org/cgi/content/abstrac
t/68/19/8031
lakartidningen.se
e116