Valberednings förslag till styrelse 2017-18

advertisement
Valberednings förslag till
FIAN Sveriges styrelse 2016-2017
Zarah Östman Pittaluga
Ordförande
Matilda Makne
Vice ordf. & sekreterare
Sofia Myrholm
Kassör
Adriana Tovar
Ordinarie
Louise Arbin
Ordinarie
Ellen Bohlin
Ordinarie
Viktoria Olausson
Suppleant
Natalie Carazza
Suppleant
Jenny Sjödin Geraae
Suppleant
Zarah Östman Pittaluga
kandiderar till
ORDFÖRANDE
Zarah är uppväxt i Uruguay, har bott i Peru och Guatemala samt rest runt i nästan hela
Latinamerika under många år. De blandade rötterna och den brinnande passionen för
rättvisa utvecklades till 10 års universitetsstudier och en kandidatexamen i mänskliga
rättigheter och demokrati samt en pågående master i latinamerikastudier.
Hon vill bidra till FIANs styrelse med genuskunskap, Latinamerika sakkunskap, kunskap om
kolonialismens verkliga effekt, erfarenhet av att organisera föreläsningar och event, kunskap
i mänskliga rättigheter och normkritik samt mycket tid. Och viktigaste av allt, passion för att
skapa förändring och göra vår värld en bättre plats.
Förväntningarna är stora för den kommande styrelse arbetet. Mycket samarbete och
utveckla nya strategier för att nå FIANs mål. Men även fortsätta genomföra den olika
beprövade rutiner som har utvecklats av tidigare styrelsemedlemmar.
Under de senaste 5 åren har hon arbetat aktivt under hela sin fritid inom olika ideella
organisationer med fokus på Latinamerika och SRHR.Zarah har varit ordförande i FIAN
Sveriges styrelse under 2016-17. Under 2014 var hon styrelsemedlem i FIAN Sverige och
valberedare i RFSU Stockholm. Mellan 2009 till 2015 har hon varit kassör för odlarföreningen
Körsbäret.
Matilda Markne
Kandiderar till
VICE ORDFÖRANDE & SEKRETERARE
Matilda har ett stort intresse för jordbrukares och särskilt småskaliga brukares rättigheter
och möjligheter, och ser på ett hållbart lantbruk som en viktig del i lokal och global
utveckling. Hon är utbildad inom landsbygdsutveckling och kulturgeografi, har studerat
utvecklings- och hållbarhetsstudier en termin i Australien och har studerat småskaliga
oljepalmsodlare i Indonesien i samband med mitt masterprojekt. Hon har erfarenhet av
fundraising och informationsspridning, och har tidigare varit involverad i FIANs
skribentgrupp och även suttit i valberedningen. Hon anser sig framför allt ha tid och
engagemang att lära mig sig om FIANs arbete, och att stärka FIANs arbete för småbrukares
rättigheter.
Matilda vill fokusera på att sprida den kunskap som FIAN besitter och de fall som FIAN
bedriver. Hon tycker det vore spännande att driva olika informationssatsningar för att sprida
FIANs arbete. Matilda bor i Nyköping och kan ses fysiskt ungefär 1 gång i månaden,
men kan lägga ner mer tid under veckodagarna.
Matilda har varit har tidigare föreningsvana som medlem i valberedningen för FIAN Sverige
mellan 2013-14 samt sekreterare i Nyköpings BeachVolleybollklubb sedan 2017.
Sofia Myrholm
kandiderar till
KASSÖR
Sofia är humanekolog och matantropolog och har bl.a. studerat svält, matsäkerhet,
jordbruksutveckling, land grabbing etc. Som kock har hon även jobbat mycket med
diverse olika event.
Sofia brinner för frågor som rör matproduktion liksom markrättigheter, samt landgrabbing.
Hon var kassör i FIAN Sveriges styrelse under 2016-17 och har innan dess varit
styrelseledamot i organisationen. Utöver biten som kassör har hon också intresse av att
hjälpa till vid event, framförallt MR dagarna.
Adriana Tovar
kandiderar till
Ordinarie styrelseledamot
Adriana arbetar på Framtidsjorden, en ideell miljöorganisation som har verksamhet i Asien
och Sydamerika. Hon har dessutom bott flera år i Ecuador där hon har samarbetat med
bonde- och ursprungsfolksorganisationer.
Adriana är med i en förening som heter Kawsays vänner som stöder ett projekt om ekologisk
odling och ursprungsfolks rättigheter i Ecuador och Bolivia. Hon har också varit involverad i
en feministisk antirasistisk organisation i Stockholm. Hon har varit styrelseledamot i
Framtidsjorden under flera år, främst som kontaktperson för Sydamerika samt med arbete
inom insamling och föreningsaktiviteter. Hon vill bidra till FIANs styrelsearbete med kunskap
och erfarenhet om Latinamerika samt om miljö och sociala frågor.
Adriana tycker att FIANs verksamhet med mänskliga rättigheter och rätten till mat är väldigt
spännande. Hon har suttit i FIAN Sveriges styrelse tidigare år och ser fram emot att fortsätta
i styrelsen för att kunna arbeta med FIANs internationella samarbete och med att stärka
föreningen i Sverige.
Louise Arbin
kandiderar till
Ordinarie Styrelseledamot
Louise har varit styrelseledamot i FIAN Sveriges styrelse 2016-17 samt varit praktikant på
FIAN Sveriges kansli. (Mer info kommer)
Ellen Bohlin
kandiderar till
Ordinarie Styrelseledamot
Ellen läser sedan i höstas en master i jordbruksekonomi på SLU, Uppsala. Hon kom då från
tre år på Finansdepartementets internationella avdelning där hon jobbat med primärt frågor
kopplade till Världsbanksgruppen. En erfarenhet som ligger lite närmare FIANs uppdrag är
den praktik hon gjorde vid ett litet lobbykontor för rättvis handel (FTAO-Fair Trade Advocacy
Office) i Bryssel. På FTAO var Ellens huvudansvar intern och extern kommunikation men hon
bidrog också till policyanalys av den nya CAP-reformen och planerade ett event i
Europaparlamentet. Hon har länge haft ett intresse för miljö- och jordbruksfrågor i ett
utvecklingsperspektiv men har inte primärt angripit frågan från ett rättighetsperspektiv
tidigare. Ellen ser därför fram emot att fördjupa sig i detta och få chans att se på ”gamla”
problem på nya sätt.
Hon känner sig redo att hugga i varhelst behoven är som störst och har inget emot att grotta
ner sig i föreningsformalia om det behövs. Som student är hon ganska flexibel och därför
känner hon att det är en perfekt tid för henne att engagera sig lite extra i FIAN nu.
Ellen förväntar sig en öppenhet och ett inkluderande sätt från andra styrelsemedlemmar för
att lära från varandra. Hon förväntar sig också att alla styrelsemedlemmar ges frihet och tar
ansvar för det de åtar sig, men också att resten av styrelsen är redo att bistå när det behövs.
Att styrelsen jobbar tillsammans helt enkelt.
Ellen har tidigare styrelseerfarenhet som ordförande respektive vice ordförande för två
studentföreningar med syfte att bl a främja ekonomisk och politisk debatt hos sina
medlemmar (studenter).
Viktoria Olausson
kandiderar till
SUPPLEANT
Viktoria bor på Tjörn och tror sig bli kvar på västkusten inom överskådlig tid och kanske ännu
längre. Hon gick med i FIAN som student för längesen, och har varit medlem sedan dess. Hon
var även engagerad i styrelsen 2006. Nu har Viktoria varit styrelseledamot I FIAN Sveriges
styrelse sedan 2015.
I Styrelsen vill Viktoria bidra med sina erfarenheter av svenskt utvecklingssamarbete via
civilsamhället. Genom hennes arbete på Afrikagrupperna i Sverige och i Sydafrika har hon
god kunskap om och nätverk i södra Afrika. Detta och hennes privata engagemang har givit
insikt i och kunskap om arbetet för rättvisa och solidaritet och situationen i åtskilliga länder
globalt även kring rätten till mat. Hon vill även lära sig mer om omställning och är därför
särskilt intresserad av det svenska samarbetet med småbrukare och gruvmotståndet.
Hon har suttit i flera olika styrelser främst inom solidaritetsrörelsen, bland annat vice
ordförande i Emmaus Björkå samt ledamot i den lokala fiberföreningen och den lilla
vägföreningen i hennes by.
Natalie Carazza
kandiderar till
SUPPLEANT
Natalie har Kandidatexamen i Internationella Relationer samt håller på att avsluta sin
Masterexamen i Mänskliga Rättigheter. Hennes praktiktermin för masterprogrammet
utförde hon hos FIAN Ecuador i Quito och blev sedan kvar i Ecuador ytterligare ca 2
månader. Natalie har även gjort en kommunikationspraktik i Quito för
Latinamerikagrupperna med fokus på opinionsbildning och påverkansarbete. Då arbetade
hon på LAG's kontor samt med ursprungsfolksorganisationen ECUARUNARI.
Natalie håller nu på att sammanställa sin masteruppsats där hon skriver om RtM i relation till
tillgång till mark där hon även lyfter ett fall från Ecuador. Hon talar/skriver även flytande
engelska och spanska.
Natalie har mycket kunskap sedan tidigare kring frågorna FIAN arbetar med och hon tror att
hon kan bidra med idéer om hur man kan lyfta olika frågor. Hon tycker även mycket om att
skriva och hoppas att kunna bidra med texter till olika aktioner och sammanhang. Hon vet
inte var hon kommer att bo framöver så möjligheten att närvara rent fysiskt vid
möten/event kan vara rätt begränsad för mig beroende på var jag hamnar. Hon arbetar även
för Rosa Bussarna lite då och då och under dessa resor (ca 6-8 veckor) har hon inte
mycket tillgång till internet.
Natalie hoppas kunna bidra så mycket som möjligt och jag skulle gärna vilja vara med och
arbeta mer konkret och få mer erfarenhet av styrelsearbete då hon tyckt att det varit roligt
och intressant tidigare.
Hon förväntar sig att kunna få möjligheten att lära mig mer kring frågorna och kring
styrelsearbete/organisationsarbete samt att få möjligheten att mer konkret arbeta med de
frågor hon är intresserad av . Som ”vanlig” medlem känns det svårt att göra något konkret
när man inte bor där det finns lokalgrupper så jag känner att styrelsearbete blir ett mer
konkret sätt att stötta organisationen.
Natalie har tidigare varit suppleant i FIAN's styrelse, men kunde dock inte lägga ned så
mycket tid på arbetet som hon ville. Natalie och hennes kurskamrater startade även en
lokalgrupp i Göteborg och gjorde några få informationsevent för FIAN.
Jenny Sjödin Geraae
kandiderar till
SUPPLEANT
Jenny är kommunikatör och projektledare med kunskap inom insamling, digitala medier och
mänskliga rättigheter efter över 3,5 års arbete på Amnesty Internationals svenska sektion.
Hon har vana av att ta fram kommunikationsstrategier, bidra till globala och nationella
kampanjer inom allt från kvinnors rättigheter till mänskliga rättigheter i stort. Hon har en
kandidatexamen med fokus på event management från University of Brighton som hade
fokus på projektledning och marknadsföring.
Jenny ser sig som en mycket duktig kommunikatör, och är inte rädd att hugga i och göra det
som krävs. Hon har erfarenhet från att driva projekt och samarbeta och anser sig ha tid att
lägga på att sitta i en styrelse.
Jenny vill gärna bidra till FIAN:s arbete där det krävs mest. Hennes erfarenheter inom
insamling, projektledning, kommunikation, nationella och globala kampanjer hoppas hon ska
kunna komma till god nytta.
Jennys tidigare förenings-/styrelserfarenhet innefattar sekreterare i Unionenfackklubbens
styrelse på Amnesty, projektledare för “Det handlar om kärlek” Rädda Barnen och
volontärsamordnare festivalen Peace & Love.
Download