Forskningsprojekt om tal och språk hos

advertisement
Forskningsprojekt om tal och språk hos adopterade barn
Vill ni vara med i vårt projekt? Vi söker fortfarande deltagare!
Sedan en tid tillbaka pågår ett forskningsprojekt kring adopterade barns tal - och språkutveckling.
Forskningen bedrivs vid Sahlgrenska akademin (Göteborgs universitet) som ett doktorandprojekt.
Projektet leds av docent Christina Persson och logoped/doktorand AnnaKarin Larsson.
Syftet med projektet är att undersöka tal- och språkförmåga hos adopterade barn med läpp-käkgomspalt och jämföra den med adopterade barn utan läpp-käk-gomspalt och med barn födda i
Sverige. Det finns ingen direkt nytta för Ert barn att vara med i projektet, men i förlängningen hoppas
vi kunna utveckla den vård, behandling och information som adopterade barn med och utan läppkäk-gomspalt och deras familjer får. Eventuellt deltagande är frivilligt, påverkar inte annan vård som
barnet har och kan när som helst avbrytas om Ni så önskar.
Vi söker fler barn och familjer med adopterade barn med och utan läpp-käk-gomspalt och undrar
om Ni vill vara med i vårt projekt!?
Om ni kan tänka er att vara med så innebär det att Ert barn och Ni får träffa en logoped, som gör en
tal- och språkbedömning tillsammans med Ert barn. Bedömningen tar ca 2 timmar och kan göras i ert
hem eller på annan plats enligt önskemål. Föräldrarna får också fylla i tre frågeformulär som bla rör
barnets förmåga att göra sig förstådd bland andra.
Vi söker två grupper av barn och deras familjer, där barnen:
Grupp 1:
Grupp 2:
-adopterats från Kina
-levt i Sverige i minst 2 år
-är födda 2009-2010
-har en ensidig läpp-käk-gomspalt
-adopterats till Sverige (från vilket
land spelar ingen roll)
-levt i Sverige i minst 2 år
-är födda 2009-2010
Om ni är intresserade av att vara med i vårt projekt;
Kontakta AnnaKarin Larsson via sms, e-post el telefon, så skickar vi er
ytterligare information om projektet!
Christina Persson
Leg logoped, docent
Enheten för logopedi
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon 031-786 6882
AnnaKarin Larsson
Leg logoped, doktorand
Centrala barnhälsovården
Lillhagsparken 6
422 50 Hisings Backa
Telefon 0700-82 37 62
E-post: [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards