ESBL

advertisement
Utgiven i mars 2009
Smittskyddsenheten i Västra Götaland
ESBL-bildande bakterier
som är motståndskraftiga mot vissa
antibiotika
I ett odlingsprov från Dig har man funnit ESBL-bildande
bakterier som är motståndskraftiga mot vissa antibiotika.
VAD ÄR ESBL?
Vissa bakterier producerar ämnen (enzymer) som kallas Extended Spectrum Beta-Lactamases (ESBL).
Bakterier som bildar ESBL är motståndskraftiga mot vissa vanliga antibiotika (till exempel penicilliner
och cefalosporiner). Sådana bakterier kan vara svårare att behandla med antibiotika om de skulle
orsaka en infektion.
VAR FINNS ESBL-BILDANDE BAKTERIER?
Dessa bakterier finns oftast i tarmen utan att man blir sjuk. Man är då ”bärare” av bakterierna.
KAN MAN BLI AV MED ESBL-BILDANDE BAKTERIER?
Hur länge man är bärare av ESBL-bildande bakterier varierar och går inte att förutsäga i enskilda fall.
Bakterierna kan vara borta i en odling för att åter finnas där vid nästa provtagning.
KAN MAN BLI SJUK AV ESBL-BILDANDE BAKTERIER?
Det vanligaste är att man bara bär på dessa bakterier, men de kan ibland orsaka sjukdom, oftast
urinvägsinfektioner, och någon gång också allvarligare infektioner.
HUR BEHANDLAS INFEKTIONER MED ESBL-BILDANDE BAKTERIER?
Bara bärarskap av ESBL-bildande bakterier ska inte behandlas. En infektion orsakad av sådana
bakterier går att behandla, men man måste använda antibiotika som fungerar mot just den aktuella
bakterien. Om Du söker sjukvård är det viktigt att Du berättar för personalen att Du är bärare av
ESBL-bildande bakterier. Detta för att Du skall få rätt behandling och för att minska risken att de
sprids till andra.
HUR SPRIDS ESBL-BILDANDE BAKTERIER?
Bakterierna sprids oftast via händer som förorenats vid till exempel toalettbesök. Störst är risken om
Du har diarré, vätskande sår eller kateter.
Du kan också smittas via mat och vatten, framför allt utomlands.
Följer Du bara råden nedan så är risken liten att Du skall smitta andra, och Du kan i övrigt leva precis
som vanligt i hemmet, i skolan/förskolan, på arbetet, och vid andra sociala kontakter (även vid nära
och intim kontakt).
HUR SKA JAG GÖRA FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR SMITTSPRIDNING TILL ANDRA?
Var alltid noga med handtvätt efter toalettbesök och innan Du handskas med mat. Använd gärna
flytande tvål och egen handduk.
Om Du har sår eller kateter: Tvätta händerna noga efter att Du skött om dessa.
Om du har diarré: Rengör kranhandtag, spolknopp och toalettring och ta bort all synlig förorening
med vanligt rengöringsmedel. Var extra noga med handhygienen.
Om Du vill ha mer information om ESBL kan Du besöka vår hemsida www.vgregion.se/smittskydd
Har du frågor gå in på vår hemsida under kontakt, eller skicka E-post till [email protected]
Download