EC_ tutorial

advertisement
TVÅSTEGS EDITORIAL CALENDAR
FRÅN__________
Okt 2015
MÅNAD
TILL__________
Sept 2016
ÄMNE & INNEHÅLL
Kvartal 1
1
Oktober
Välj ett ganska brett ämne för varje månad som du kan använda på olika
sätt: producera nyhetsbrev, inlägg, blogginlägg, webinarer, kurser m.m.
2
November
För exempel kan du diskutera ämne “Stresshantering på arbetsplats”
i oktober och “Personal - din interna resurs” i november.
3
December
Planera på detta vis ett år framåt och i kolumnen till höger kan du
redovisa resultat.
Kvartal 2
1
Januari
2
Februari
3
Mars
Kvartal 3
1
April
2
Maj
3
Juni
Kvartal 4
1
Juli
2
Augusti
3
September
www.aliceph.se
[email protected]
DIGITAL STRATEGI, WEBBDESIGN & VISUELL IDENTITET
RESULTAT
Q3 . Okt- Des. 2015
KVARTAL, ÅR___________________
Oktober 2015
MÅNAD__________
ÄMNE & INNEHÅLL
Stresshantering på arbetsplats
Novmber 2015
MÅNAD__________
ÄMNE & INNEHÅLL
Personal - din interna resurs
MÅNAD__________
ÄMNE & INNEHÅLL
RUBRIK & TITEL
www.aliceph.se
[email protected]
KANALER
DATUM
RESULTAT
Blogginlägg: “Checklista för att undvika
stress på jobbet”
Facebook
03 /10
Twitter
05/10
20 likes, 2 delningar,
3 komentarer
4 retweet, 3 koment.
Nyhetsbrev “Ta det lugnare på jobbet!”
Nyhetsbrev
Facebook
Twitter
09 /10
09/10
12/10
100 öppnade/läste
10 likes, 2 delningar,
1 retweet, 4 koment.
Kurs
Blogginlägg
Video
Tips & råd
OSV........
På detta vis jobbar du med din e-post- och
sociala mediemarknadsföring under året.
DIGITAL STRATEGI, WEBBDESIGN & VISUELL IDENTITET
Download