Exempel på litteratur vad gäller Anknytningsteori respektive Kognitiv

Exempel på litteratur vad gäller Anknytningsteori respektive Kognitiv och
beteendeinriktad psykoterapi
ANKNYTNINGSTEORI
Bowlby, J. (2003). En trygg bas. Klinisk tillämpning av bindningsteorin. Stockholm: Natur
och Kultur.
Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T. & Risholm Mothander, P. (2006) Anknytningsteori.
Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur och Kultur.
Broberg, A., Risholm Mothander, P., Granqvist, P., & Ivarsson, T. (2008) Anknytningen i
praktiken. Tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur och Kultur.
Crittenden McKinsey, P. (2008) Raising Parents. Attachment, parenting and child safety.
Devon: Willian Publishing.
Crittenden McKinsey. P. & Claussen Hartel, A. (Eds.) (2003) The Organization of
Attachment Relationship. Maturation, Culture, and Context. Cambridge: Cambridge
University Press.
Ferm, M. (2008) KBT-akuten. Fri från perfektionism, kontrollbehov, konflikträdsla och andra
relationsproblem. Stockholm: VIVA/Forum.
Josefsson, D. & Linge, E. (2008) Hemligheten. Från ögonkast till varaktig relation.
Stockholm: Natur och Kultur.
Perris, C. (1996). Ett band för livet. Bowlbys anknytningsteori och psykoterapi. Stockholm:
Natur och Kultur.
Sonnby-Borgström, M. (2005) Affekter, affektiv kommunikation och anknytnigsmönster – ett
bio-psyko-socialt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.
KOGNITIV OCH BETEENDEINRIKTAD PSYKOTERAPI
Herlofson, J. (2007). Tanke Känsla Handling. Stockholm: Pilgrim Press
Kåver, A. (2006) KBT i utveckling. En introduktion i kognitiv beteendeterapi. Stockholm:
Natur och Kultur.
Oestrich, I. H. (2003). Tankens kraft – kognitiv terapi i klinisk praktik. Lund: Studentlitteratur.
Palmkron Ragnar, Å. (2006). KBT. Komma på bättre tankar. Lund: Palmkrons Förlag.