Mnemosynefjärilar och gula vägkanter

advertisement
20 NYA ÅLAND
FREDAGEN DEN 8 JUNI 2012
Mnemosynefjärilar och gula vägkanter
*+%^
*.(
5$/)&$5/6621
En vecka av juni har redan gått
och ute i naturen pågår alla
aktiviteter som allra bäst just
nu. Fågelsången fortsätter och
många fåglar föder upp sina
ungar och i ängar och hagar
blommar fler och fler växter
för varje dag, samtidigt som
också olika insekter börjar bli
allmännare.
En fjäril som man med lite
tur kan få se, från början av
juni fram till strax efter midsommar, är den ovanliga mnemosynefjärilen
(Parnassius
mnemosyne) som är släkt med
den betydligt mer kända, men
likaså ovanliga apollofjärilen
(P. apollo). Båda två är fridlysta. Mnemosynefjärilen hör
i Finland till hotkategorin sårbar medan den i Sverige rent
av är starkt hotad.
Den liknar en kålfjäril och
har ett vingspann på 55-68
millimeter. Färgen är vit och
på framvingarna har den två
svarta fläckar och vingspetsarna är svarta. Men vänta
nu – tittar man närmare på
vingspetsarna, ser man att de
inte är svarta utan faktiskt genomskinliga!
Fjärilen håller till på ängsmarker med inslag av träd, där
man kan se den komma glidflygande på en höjd av cirka
2 meter. Ibland landar den och
vilar på exempelvis hundkäx,
älggräs eller andra vitblommiga örter. Då är den också
relativt lätt att komma nära.
Larverna livnär sig på nunneört.
Håll ögonen öppna efter
denna fjäril och meddela gärna om den visar sig någonstans.
En växt som blommar öppna
platser, såsom vägkanter, åkrar och hällmarker nära bebyggelse, från slutet av maj
och en bit in i juni är sommar-
GENOMSKINLIGA VINGKANTER Mnemosynefjärilen är en ovanlig fjäril.
gyllen (Barbarea vulgaris).
Växten blir 30-60 cm hög och
har klargula blommor och påminner lite om den ryps som
odlas på åkrarna och som den
också är släkt med.
Sommargyllen hör ursprungligen hemma i Mellan- och Östeuropa och det första åländska
fyndet är från år 1900, då den
påträffades i Lumparland, som
för övrigt i dag torde vara den
enda kommunen där arten inte
har setts under sen tid. Ända
tills helt nyligen hade arten
inte tidigare setts i Geta, men
jag hade turen att påträffa den
i södra Geta, på ett kobete, där
den lyste upp en stor yta.
Växten har blivit vanligare
än förr under de senaste åren
och sprider sig främst längs
vägkanterna. En plats där den
blommar för tillfället är vid
infarten till Kantarellen, även
om den var rikligare förekommande där i fjol.
Bladen är ätliga medan de
är unga, senare blir de beska,
och innehåller rikligt med Cvitamin och blommorna kan
användas i sallader.
En liknande aktuell växt,
men större och blekare gul,
är ryssgubben (Bunias orientalis). Också den har blivit
vanligare än förr under senare
år. Det största beståndet finns
kring Kastelholms slott.
Text och foto:
Ralf Carlsson
[email protected]
BREDER UT SIG Sommargyllen
har brett ut sig under senare år,
här ett massbestånd i Geta.
Vi har allt från in sand till grovt krossgrus beroende på vad du behöver.
För mer information se vår hemsida
www.rafaels.ax
Vi väger lastbilen både före och efter vi
fyller den, därför betalar du bara för det
grus du faktiskt får. Välj om du vill hämta
själv eller få det levererat!
Har du en tomt ska det planeras, fyllas,
gjutas, dräneras och kanske till och med
asfalteras?
Kontakta oss på Rafaels
tel 33 642
BETONG
GRUS
ASFALT
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards