Den politiska referensgruppens möte 13.6.2017 kl.15–17

Kommunindelningsutredning Finström–Geta–Sund
Den politiska referensgruppens möte 13.6.2017 kl.15–17
Möte 3/2017
Plats: Kommunkansliet i Finström
Material till punkterna 3–5 distribueras senare
1. Mötets öppnande
2. Utredningens tidtabell
Inbokade workshopar och möten
12.6. 18-20 Öppet informationsmöte på Tallgården i Sund
19.6. 9-12 Workshop för serviceansvariga chefer. Fokus: serviceorganisering. Plats:
Rosengård, Godby
3. De formella ramarna för en kommunsammanslagning: Sammanslagningsunderstöd
4. Kommunernas ekonomi: nuläge
Beskrivning och analys av det ekonomiska nuläget i Finström, Geta och Sund
5. FGS-kommunens ekonomiska utgångsläge
 Landskapsandelar (Robert Lönnqvists beräkningar av hur en ny FGS-kommun skulle
placera sig i det planerade nya landskapsandelssystemet)
 Skatteintäkter (Benjamin Strandberg på Finlands Kommunförbund kommer att göra
en skatteprognos för FGS-kommunen med utgångspunkt i skattemyndigheternas
data som presenteras 12.6. Prognosen blir klar vecka 25 och hinner tyvärr inte med
till referensgruppsmötet 13.6.)
 Investeringsbehov
 Driftsutgifter
6. Följande möten
Referensgruppens följande möten är fastslagna till
Tisdag 15.8.2017 kl. 15–17
Tisdag 29.8.2017 kl. 15–17
Tisdag 26.9.2017 kl. 15–19