Presentation av resentation av Geta kommun, Åland kommun, Åland

advertisement
Presentation av Geta kommun, Åland,
Åland 2013
Kort och gott om Geta och Åland
Se mer: www.geta.ax
Landskapet Åland hör till Finland men är genom internationella fördrag självstyrt, demilitaridemilitari
serat och enspråkigt svenskt.. Landskapet har 28.000
.000 invånare fördelade på 16 kommuner och
drygt 6.500 öar och skär. Kommunerna har mellan 100 och 11.000 invånare. Landskapet har
egen regering och lagstiftande parlament (lagtinget) med behörighet inom de flesta områden
utom bl a utrikesförvaltning, civilcivil och straffrätt, statsbeskattning mm. Åland är anslutet till EU,
men har vissa undantag och särbestämmelser som bl a möjliggör fortsatt tax free-försäljning.
free
Geta kommun är den nordligaste kommunen på den fasta delen av Åland.
Åland Det är en liten
kommun med knappt 500 invånare,
invånare med runt 25 anställda, 40 kilometer norr om huvudstaden
Mariehamn. Kommunen upprätthåller daghem, skola, bibliotek, äldreboende och hyresbostäder
samt tillhandahåller uppgifter såsom socialvård, brandbrand och räddningsväsende, kultur
kultur- och
fritidsverksamhet, vuxenutbildning, kommunalteknik, avfallshantering och
o
planering av
markområden
n etc. Många kommunala uppgifter sköts genom olika samarbeten och köptjänster.
Befolkning:
495 invånare (01.0
01.2013, ökning med 12 % sedan år 2008), 93 % med svenska som modersmål
Yta, typ:
188 km2, omväxlande höga berg, djupa skogar och öppna jordbrukslandskap samt skärgårdsmiljö
Läge:
35-40
40 km norr om Mariehamn (väg 4), nordligaste kommunen på fasta Åland
Skatt:
17,50 % inkomstskatt, 0 % fastighetsskatt för permanentbostadsbyggnader
Bokslut:
Årsresultat drygt +300.000
+
euro år 2012.. Soliditet över snittet för Ålands och Finlands kommuner.
Service:
Skola (åk 1-6), daghem, äldreboende, bibliotek, brandstation, återvinn.central, postombud mm
Näringsliv:
Service (inom
inom turism, handel och entreprenad mm),
mm jordbruk (utmärkande:
utmärkande: bl a äppel och boskap)
KFGE-ordf:
Dan-Johan
Johan Dahlblom (Getalistan)
KST-ordf:
Ingvar Björling (Getalistan)
K.direktör:
Erik Brunström
Geta kommun, Getavägen 2115, AX-22340 GETA, Tel +358(0)1849300, [email protected]
[email protected], www.geta.ax
Kommunen finns även på t ex www.facebook.com/getakommun
Geta, ”Ålands äppelträdgård”
Service, närings- och infrastruktur
I Geta kommuns centralort Vestergeta finns kommunkontor, daghem, skola (åk 1-6),
1
bibliotek,
äldreboende, brandstation samt butik (Getaboden). Butiken fungerar också som postombud,
bensinmack, infopunkt med mera. I Vestergeta ligger
ligger även kyrkan med anor från 1460
1460-talet,
idrottsplats samt Getabergen, ett av Ålands högsta berg (107 m.ö.h.), med utsiktstorn och
turiststation. Inom kommunen finns också utmärkta stigar och vandringsleder, hembygdshembygds
museum och kulturarvsstuga, småbåtsham
småbåtshamn
n och gästbrygga. Här ordnas återkommande
evenemang såsom poesi- och visfestival, idrotts- och fisketävlingar med mera.
Kommunen utgör en av tradition jordbruksdominerad bygd, där jordjord och skogsbruk samt fiske
är viktiga näringar. Äppelodling och boskapshållning
boskapsh
står för utmärkande inslag. Somliga gårdar
håller öppet för gårdsförsäljning. Små
Små- och egenföretagandet är omfattande, med många
byggnads- och hantverksrelaterade samt inom service och turism verksamma aktörer.
Inom kommunen finns hotell, restauran
restauranger, kaféer, ekobageri, stugbyar samt hantverksbodar,
verkstäder med mera. Tillverkningsindustrin är måttlig. Getas största företag är Hotell och
Resort HavsVidden (****), turiststationen Soltuna samt butiken Getaboden. Största
arbetsgivare är kommunen
mmunen med cirka 25 anställda och HavsVidden med ungefär lika många.
Många getabor arbetspendlar, främst till Godby och Mariehamn,, dit det är 20 respektive 35-40
35
kilometer
lometer bilväg (nr 4). Det finns även allmänna bussförbindelser, och sommartid cykelfärja till
Hammarland.. Närmaste flygplats finns utanför Mariehamn, och färjehamnar för
passagerartrafik finns i Eckerö,
Eckerö Långnäs och Mariehamn. I Mariehamn finns även centralsjukhus,
och i Godby center finns hälsocentral, apotek och mycken annan service.
Geta kommun, Getavägen 2115, AX-22340 GETA, Tel +358(0)1849300, [email protected]
[email protected], www.geta.ax
Kommunen finns även på t ex www.facebook.com/getakommun
Geografi, landskap och natur
Öppna jordbruks- och kulturlandskap präglar landskapsbilden i kommunens södra delar. De
västra och östra delarna består av skärgårdsmiljöer, medan de norra delarna domineras av
djupa skogar och höga berg sluttande direkt mot Norrhavet (Bottenhavet
Bottenhavet). Getabergen är
populära bland klättrare och vandrare, tack vare sina speciella klippformationer, vida vyer och
förekomsten av naturliga grottor.
grott I kommunen finns även större och
h mindre träsk, insjöar och
vattendrag.
Exempel på byar och hemman i kommunen är Vestergeta, Bolstaholm, Dånö, Finnö, Gräggnäs,
Höckböle (med naturreservatet Höckböleholmarna),
), Isaksö, Labbnäs, Möckelgräs, Olofsnäs,
Pantsarnäs, Skinnarböle, Snäckö och Östergeta. Här finns också bergen Havisberget, Husklint
och Signildskrubba, de större öarna Andersö och Rankoskär samt halvöarna Dånö Gamlan och
Tällskär. Skråbjörkö är en ö tillhörande Geta kommun. Geografiskt sett är ön dock helt
omgärdad av Hammarlands kommun.
Kommunen
en är den nordligaste på ”fasta” Åland
Åland, och gränsar mot kommunerna
ko
Finström,
Hammarland och Saltvik.. Den totala arealen är 187 km², varav 84 km² utgör land.
Politik, förvaltning och administration
I kommunalvalet 2011 ställdes i Geta upp två lokala listor; Liberalerna respektive Getalistan. För
mandatperioden 2012-2015 är fördelningen i kommunfullmäktige sju mandat för Getalistan och
två för Liberalerna. Hösten 2015
201 hålls åter kommunal- och lagtingsval på Åland.
Geta kommun har omfattande samarbeten med andra kommuner - främst i den region som
kallas Norra Åland,, innefattande Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö.
Vårdö Somliga funktioner
sköts inom ramen för olika kommunalförbund såsom Norra Ålands Högstadiedistrikt (NÅHD),
(
Ålands omsorgsförbund och De Gamlas Hem kf.
De kommunala beslutsorganen utgörs av kommunfullmäktige och -styrelse
styrelse samt nämnder.
Somliga såväl nämnder som byråer/kanslier
byråer/kanslier är gemensamma med andra kommuner, och vissa
offentliga tjänster köps från externa aktörer. Det egna kommunkansliet finns i Vesterg
Vestergeta by och
bemannas av kommundirektör på heltid samt byråsekreterare, ekonomisekreterare och
kommuntekniker på deltid.
Geta kommun, Getavägen 2115, AX-22340 GETA, Tel +358(0)1849300, [email protected]
[email protected], www.geta.ax
Kommunen finns även på t ex www.facebook.com/getakommun
Ekonomi, boende och demografi
Geta kommun har de senaste åren gjort positiva årsresultat och haft en snabbt ökande
befolkning till följd
jd av en positiv flyttningsrörelse, som gynnat skattekraften. Den kommunala
inkomstskattesatsen har de senaste åren sänkts i omgångar, till nuvarande 17,50 procent, och
där uppbärs ingen fastighetsskatt för stadigvarande bostadsbyggnad. I kommunen finns omkring
dubbelt så många fritidsstugor (ca 400) som permanentbebodda hus (ca 200). Det finns även
såväl kommunala som privata hyresbostäder. En relativt stor andel av befolkningen tillhör
gruppen äldre (25 % >65 år). Av befolkningen har 93 procent svenska som modersmål (5 %
finska och 2 % andra språk). Getas befolkning har ökat med mer än tolv procent sedan år 2008.
Ursprung, historia och etymologi
Geta kommun utgör, tillsammans med Finströms kommun, Saltviks kommun och Sunds
kommun på norra Åland, det "ursprungliga", "Egentliga Åland". Det var dessa markområden,
ma
med sina nu höga berg, som först reste sig ur havet och bildade den ö som kom att kallas Åland.
Här på den nordligaste delen av det som idag kallas "Fasta
"
Åland",
", bosatte sig de första
invånarna 4.000 år f Kr, och här hade makten sitt säte ända fram till modern tid.
tid Bland annat i
Vestergeta och Östergeta finns gott om fornminnen och historiska lämningar i form av grav- och
boplatsområden ända från stenåldern.
stenåldern I Vestergeta finns den utmärkta ”medeltidsstigen”.
Historiskt har Geta varit föregångare inom turism och sjöfarts
sjöfarts-/varvssammanhang.
/varvssammanhang. I Getabergen
uppfördes redan 1931 Ålands första ”turisthydda” Soltuna, och runtom
untom i kommunen har funnits
åtskilliga varv för byggnation av såväl segelfartyg som den traditionella båtmodellen Getasnipan.
Namnet Geta antas komma antingen från det fornnordiska verbet "gäta
ta” (gæta), som betyder
att vakta/vårda,, ge akt på eller att fånga/få tag på/i något. Från dee höga Getabergen vid
Norrhavet (Bottenhavet) kan man vid klart väder se ända till Sverige, och därifrån har bofasta
jägare och sjöfarare historiskt ”slängt ett getöga”.
Sevärdheter, upplevelser,
upplevelser att göra i Geta
Det finns mycket att se och göra i Geta, för den som uppskattar natur, kultur och historia. Här
finns bland mycket annat en fin kyrka,
kyrka, hembygdsmuseum, kulturarvsstuga, Getabergen,
utsiktstorn, tursistanläggningar, vandringsleder/-stigar,
vandringsleder/ stigar, badplatser, naturreservat, friluftsliv, jakt
och fiske, evenemang mm. Egenföretagandet
genföretagandet och föreningslivet är omfattande och aktivt.
Geta kommun, Getavägen 2115, AX-22340 GETA, Tel +358(0)1849300, [email protected]
[email protected], www.geta.ax
Kommunen finns även på t ex www.facebook.com/getakommun
WELCOME TO GETA, "ON TOP" OF THE ÅLAND ISLANDS
Geta is a small municipality (~500 inhab) in the very North of the autonomous Åland Islands, situated in the Baltic
Sea between the Swedish capital Stockholm and the Finnish city Åbo/Turku.
To Åland there are ferries and
nd flights. From the capital Mariehamn there are approximately 35 kilometers to Geta.
Typical for Geta is the small scale society, the beautiful and dramatic landscape and the friendly atmosphere.
Geta offers great wildlife experiences; archipelago, lakes,
lakes, deep forests, open landscapes, high mountains with caves
and big rocks. There are also museums, a church from the 1460's and traditional public celebration of local feasts.
In Geta there are services available like (public) school, library, post office, elderly and child care and (private) shop,
gas station, bank office, restaurants, cafés, hotel (4 star), holiday villages, handicrafts and much more.
The Geta municipality and the entire Åland Islands are unilingual Swedish, though belonging to Finland, but
b most
people also know English and services are often available in other languages as well.
Geta kommun, Getavägen 2115, AX-22340 GETA, Tel +358(0)1849300, [email protected]
[email protected], www.geta.ax
Kommunen finns även på t ex www.facebook.com/getakommun
Download