Råd till övervakande vuxna Läs och följ dessa

advertisement
Råd till övervakande vuxna
Läs och följ dessa instruktioner och säkerhetsanvisningar noga och spara dem för framtida referens.
Felaktigt bruk av kemikalier leda till att din hälsa tar skada. Utför endast de experiment som beskrivs i
denna manual. Detta experiment-set bör inte användas av barn under tio år. Eftersom att barns
kunskaper och förmågor kan variera mycket, även inom åldersgrupper, rekommenderas det att en
vuxen vid alla tillfällen övervakar och hela experimentet.
Dessa instruktioner bör göra det möjligt för en handledare att bedöma om ett experiment är lämpligt
för ett visst barn. En vuxen bör förklara varningarna och säkerhetsinformationen för barnet eller
barnen före användning av produkten.
Platsen där experimentet skall utföras bör inte ha några hinder samt hållas borta från platser där mat
förvaras. Det bör vara väl upplyst och ventilerat samt ha nära till en vattenkälla. Ett bord med viss
värmeresistans bör användas.
Första hjälpen-information
Vid kontakt med ögat: Skölj av ögat med rikligt av vatten. Håll ögat öppet om nödvändigt. Sök
omedelbar medicinsk hjälp.
Vid sväljning: Skölj ur munnen med vatten och drick rent vatten. Sök omedelbar medicinsk hjälp.
Vid inhalering: Gå till en plats där det finns frisk luft.
Vid kontakt med huden eller brännskador: Skölj av utsatt område med rikligt av vatten i minst 10
minuter.
Vid osäkerhet: Sök medicinsk rådgivning utan dröjsmål. Ta med eventuella kemikalier och dess
behållare.
Vid alla typer av olyckor; sök alltid medicinsk rådgivning.
Säkerhetsanvisningar
Läs dessa instruktioner före användning, följ dem och behåll dem för framtida referens.
Håll väldigt unga barn/bäbisar och djur borta från platsen där experimentet skall utföras.
Förvara detta experiment set och de slutgiltiga kristallerna bortom räckhåll för barn under 10år.
Rengör all utrustning efter användning.
Säkerställ att alla tomma behållare och/eller ej återförslutningsbar förpackning kasseras korrekt.
Tvätta av händerna efter att ha utfört experimentet.
Ät eller drick inte i närheten av platsen där experimentet utförs
Tillåt inte kemikalier att komma i kontakt med ögon eller mun.
Tillåt inte några substanser eller lösningar att få kontakt med kroppen.
Odla inte kristaller där mat och dryck hanteras eller i sovrum.
Använd ingen utrustning som inte följt med produkten och som inte rekommenderas i manualen.
Var försiktig vid hantering av varmt vatten och varma lösningar.
Säkerställ experimentet är utom räckhåll för barn när det är klart och kristallerna ska växa.
VARNING!
Ej lämplig för barn under tio år. Produkten är inte en leksak. Används under uppsikt av vuxen.
Försiktighet: Innehåller vissa kemikalier som kan presentera en fara för hälsa. Läs noga
instruktionerna först. Följ dem och behåll dem för referens. Tillåt inga kemikalier att komma i kontakt
med någon del av kroppen, framför allt munnen och ögonen. Håll småbarn och djur borta från
experimentet. Håll experimentet borta från barn under 10år. Ögonskydd för vuxna är ej inkluderat.
Behåll denna information för framtida referens.
Tillverkarens telefonnummer
+44(0)1779478078
Download