Veckans ord för 4B v 13 - 15 (Förhörs tisdag 7 april)
So
Väderstreck = Riktning (vilket håll) på jordytan.
Norr = Riktningen uppåt på en karta.
Väster = Riktningen åt vänster på en karta när du har norr uppåt.
Öster = Riktningen åt höger på en karta när du har norr uppåt.
Söder = Riktningen neråt på en karta.
Teckenförklaring = I den förklaras vad symbolerna (de olika tecknen) på en karta betyder.
No
Koldioxid = En vanlig gas. Människor andas ut det efter att vi använt syret i luften. Växter
behöver koldioxid.
Rom = Fiskägg.
Övergödning = När något har fått för mycket näring. Ofta för att människan stört naturen
genom utsläpp eller jordbruk.
Kväve = En vanlig gas. Atmosfären består av stor del till kvävgas.
Labbrapport = En text som berättar om ett experiment. Först en del om varför man utför
experimentet, vad för material man använder, och hur man gör. Sedan en del med vad som
hände vid experimentet, och sedan vad man kommit fram till.
Här är SO- och NO-orden som vi kommer att jobba med den här veckan. De förhörs när
vi ses igen efter påsk, på tisdagen den 7 april. OBS! SO-lärarna kommer att förhöra NOorden också då!