Rapport från nätverkskonferensen i Aten

advertisement
 2013‐04‐16 Rapport från nätverkskonferensen i Aten För lärare som arbetar med kompletterande svenskundervisning anordnade SUF en konferens i Aten den 6 – 7 april. Till konferensen hade anmält sig 32 personer, vilket var glädjande. Deltagarna kom från alla delar av Grekland samt Cypern. Många anlände redan den 5:e och på kvällen träffades dess för att lära känna varandra under trevliga former på restaurang. Konferensen inleddes på Svenska Institutet. Kerstin Henriksson, som varit aktiv i styrelsen vid skolföreningen i Aten, gjorde en historik över föreningens verksamhet. Därefter informerade SUF:s ordförande om vad som är aktuellt under året. Innan lunch hade lärare från Aten en genomgång av intressanta läromedel anpassade till eleverna. Eftermiddagen bestod av två olika programpunkter. Pia Kvarnström, tidigare styrelseledamot i SUF, tog upp frågor om att vara medlem i en skolförenings styrelse. Samtidigt ledde Marie Rydenvald från Genève ett gruppsamtal om att vara lärare i kompletterande svenska. Dagen avslutades med erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Dag 2 innehöll en föreläsning före lunch om tvåspråkighet – teorier, fakta och föreställningar. Innan konferensen avslutades på eftermiddagen fördes ett intressant gruppsamtal mellan deltagarna, SUF:s representanter och Marie Rydenvald. 
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards