Antiken : Grekland

advertisement
Antiken : Grekland
Några milstolpar
1000 f.v.t.
Stadsstaterna
(polis) växer
fram
330 f.v.t
Alexander den
store
500 f.v.t.
Perserkriget
750 f.v.t.
Kolonisation
av Medelhavet
490 – 340 f.v.t.
Klassisk tid,
demokrati
250 f.v.t.
Romersk
expansion
Stadsstater och kolonisation
• Grekerna bodde i självständiga
stadsstater. De var politiskt
splittrade, men enade genom
språk och religion.
• Mellan 700 och 490 f.v.t kallas
den arkaiska tiden. Man
utvandrade då till kolonier, p.g.a
överbefolkning och handel. På så
sätt spreds kultur och kunskap.
• Hade tillgång till mycket järn
och kunde rusta sig för krig.
Aten som demokrati
Folkförsamlingen
Arkonter
• Fria män över 20 år med atenska
föräldrar.
• De nio högsta tjänstemännen.
• Sammanträdde 40 ggr/år.
• Omröstning via handuppräckning.
De femhundras råd
• Såg till att besluten verkställdes.
Strategerna
• Tio överbefälhavare.
• 500 personer som lottades in.
• Tillsattes utifrån personliga
kvalifikationer.
• Utarbetade lagförslag till
folkförsamligen.
Ostracism
• Bestod i praktiken av 50 man under en
tiondel av året.
• Genom folkomröstning kunde politiker
landsförvisas i tio år om de ansågs vara
en fara för demokratin.
Spartas militärstat
• Skapade ingen koloni utan erövrade
och gjorde befolkningen till slavar.
(Heloter)
• Heloterna skötte ”markservicen” så att
spartiaterna kunde kriga.
• Sönerna togs hemifrån vid 7 års ålder
och uppfostrades kollektivt.
• I tonåren började en ren
militärutbildning.
• Kvinnorna hade större frihet än i andra
stadsstater.
• Kvinnorna skulle idrotta och hålla sig i
god fysisk form för att kunna föda
starka söner.
Perserkrigen
• Perserna började på 500-talet f.v.t
att utvidga sitt rike.
• Grekland enas under ledning av
Aten och Sparta för att försvara sig
mot perserriket.
• Spartas kung Leonidas beslutade sig
för att uppehålla perserna så länge
som möjligt.
• När perserna nådde Aten var
befolkningen evakuerad.
• Vid ön Salamis avgjordes slaget då
persernas kung Xerxes såg sin flotta
krossas av grekerna.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards