Utan den här fantastiska Chagall- tavlan hade jag inte kommit så

advertisement
”Utan den här fantastiska Chagalltavlan hade jag inte kommit så långt
i min forskning om typ 2-diabetes.”
Varför insjuknar patienter med typ 2-diabetes lättare i hjärt-kärlsjukdomar än andra patienter och varför får de oftare återfall? Det vill Andreas Edsfeldt
försöka ta reda på i sin kombinerade roll som forskare på Lunds universitet och läkare på Skånes universitetssjukhus hjärtklinik.
Målaren Marc Chagall är känd för sina livsbejakande färger.
I Chagalls värld är färgen röd lika med pulserande blodröd. En
målning av just Marc Chagall bidrar till att Svenska Sällskapet
för Medicinsk Forskning, SSMF, kan stödja ett ­projekt vid Lunds
universitet med syfte att på sikt kunna rädda många liv.
Den generösa privata givare, i vars gåva en tavla av Chagall
ingick, startade en stiftelse hos SSMF för bland annat forskning kring hjärt-kärlsjukdomar.
Dessa pengar är nu till stor hjälp för att den 33-årige
läka­­ren Andreas Edsfeldt ska kunna fördjupa sin forskning
om varför patienter med typ 2-diabetes lättare än andra
patienter insjuknar i hjärt-kärlsjukdomar.
”Det anslag jag fått från SSMF är oerhört viktigt för att
jag parallellt med mitt arbete som läkare på hjärtkliniken på
Skånes universitetssjukhus ska kunna använda mina erfarenheter till forskning.”
Andreas Edsfeldt har fått SSMF:s Stora Anslag på halvtid, vilket ger honom möjlighet att under fyra år kombinera
forskning och praktik. Snett över gatan från hans forskningslaboratorium ligger sjukhuset där man hela tiden kan ta färska
prover från inkommande patienter.
Proverna som samlas in består av blodprov och så kallade
åderförkalkningsplack från halskärlen. Plack är ett namn för
ansamling av fett, celler och proteiner i kärlväggen. De ope­­
reras ut för att förebygga stroke eller minska risken för en ny
stroke och studeras av Andreas och hans forskarkollegor.
Genom att på djupet förstå hjärt-kärlsjukdomar kan man
lära sig hur man i förväg förhindrar dem. ”Målet är att i framtiden genom ett vanligt blodprov kunna identifiera människor
med hög risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.”
Andreas Edsfeldt är dedikerad sin forskning. Ofta studerar
han plack fram till tre på natten för att sedan gå upp klockan
sju och äta frukost med sin fru och sina två barn.
Att hans forskningspengar kommer från en privat givare
sporrar extra. ”Det känns stort att någon har tänkt på människor som kommer efter den egna livstiden.”
På den lilla lediga tid som Andreas har lyssnar han på punk
och åker skateboard. Hans slitna skateboard står lutad mot
väggen inne på laboratoriet. I första hand handlar det om ren
och skär avkoppling.
”Du måste vara totalt fokuserad när du åker skateboard,
annars är det lätt att du skadar dig.”
Samtidigt finns det paralleller mellan forskning och skateboardåkning. ”När man åker buss och tittar ut genom fönstret
ser de flesta bara välbekanta saker. Men jag lägger märke till
räcken och trappor och andra detaljer som jag kan använda
när jag åker skateboard. På samma sätt handlar min forskning
om att leta efter saker som andra inte har tänkt på.”
Vill du också ge ett bidrag, stort som litet, till svensk medicinsk forskning, läs mer på ssmf.se eller ring SSMF på 08-33 50 61.
Där kan du också beställa SSMF:s folder om att skriva testamente. Plusgiro 90 11 09-9. Bankgiro 901-1099. Swish 1239011099.
Download