Kortfattad projektbeskrivning

advertisement
Detaljerad projektbeskrivning
Göteborg 2010-09-15
WORLD DANCE CABARÉ & DEE VOODOO BAZAAR
WORLD DANCE CABARÉ, ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN
ARBETSSÖKANDE UNGDOMAR OCH PROFFESIONELLT VERKSAMMA
KULTURARBETARE.
DET ÄR ETT PROJEKT DÄR PROFFESSIONELLA MUSIKER, DANSARE
OCH SKÅDESPELARE HANDLEDER UNGDOMAR I ETT SCENISKT
PROJEKT MED DANS, MUSIK OCH TEATER FRÅN OLIKA KULTURER.
World Dance Cabaré & Dee Voodoo Bazaar är ett samarbete mellan World Dance
Company, Mysk Magisk Teater & Indisk Dans, Flamenco En Marcha och Arabesque Belly
Dance Center och flera frilansande dansare och musiker med olika konstnärlig bakgrund.
Ensemblen har en kärngrupp av sedan många år yrkesutövande dansare, musiker och
skådespelare varav flera driver dansskolan och artistkooperativet World Dance Company.
Inom områdena odissi, indisk tempeldans, bollywood, flamenco, argentinsk tango och
orientalisk dans medverkar några av de främsta artisterna i Sverige.
I truppen ingår även flera unga talanger som avslutat musik- respektive
musikproduktionsprogram på gymnasiet och nu är arbetssökande musiker och
ljudtekniker. I detta projekt deltar de aktivt i det kreativa arbetet att skapa musik till
dansnummer inom genres som de inte tidigare träffat på som till exempel Bollywood och
argentinsk tango. På scen blir de husbandet The Strangled Husband som agerar som en del
av föreställningen.
World Dance Cabaré repetition 3/9
World Dance Cabaré & Dee Voodoo Bazaar sammanför dans och musik från fem värdsdelar i ett
helt nytt sceniskt sammanhang. Indisk tempeldans, egyptisk Raqs Sharki (magdans), argentinsk
tango, flamenco och bollywood kombineras med reggae, rock, skådespel, performance,
mysticism och fakirkonster. Varje konstart ska komma till sin fulla rätt, och dessutom samverka
och lekfullt smälta samman i ett gemensamt uttryck och vävas in i en dramatisk gestaltning som
skrider över alla gränser.
Allt framförs i ett enda flöde som i ett drömspel där tiden och rummet inte existerar.
”Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Tid och rum existera icke; på en obetydlig verklighetsgrund spinner
inbillningen ut och väver nya mönster: en blandning av minnen, upplevelser, fria påhitt, orimligheter och
improvisationer. - Personerna klyvas, fördubblas, dubbleras, dunsta av, förtätas, flyta ut, samlas. Men ett medvetande
står över alla, det är drömmarens". (Ur förord till Ett Drömspel av August Strindberg)
Scenografi, kostym och innehåll skapar en känsla av att all tid sker samtidigt, allt är här och nu..
Urgammal tempeldans delar scen med ett rockband och sätter tillsammans en suggestiv klang på
föreställningen.
Publiken tas med på en resa ”längs minnenas aveny”, en resa bortom tid och rum, mellan livet
och den andra sidan, genom kärlekens mysterier, lyckan och smärtan.
Danserna frambesvärjs av den mystiske voodoomästaren Baron Samedi (spelad av Leonard
Stephán) som är kvällens ”master of ceremonies”. Efterhand visar det sig att danserna
representerar krafter (inom mästaren själv?) som han får allt svårare att kontrollera. Den mäktige
magikern slits mellan allt mer tragikomiska försök att återerövra ”sin show” eller att släppa taget
och ge sig hän åt de oemotståndliga danserna.
På ett plan är föreställningen inspirerad orientens cabarétradition men även av den sentida våg av
nyskapande cabaré, burlesk och satir som uppstått på senare tid i t.ex New Orleans. Publiken får
även uppleva härliga livsbejakande Bollywoodnummer i egen tolkning.
På ett annat plan finns en handling, budskap och en röd tråd, en dramatisk och scenografisk
omramning som väver samman hela föreställningen och gör den till något helt annat än en
nummer-revy. Här är Baron Samedi huvudpersonen som konfronteras med minnen, drömmar,
fantasier som gestaltas av danserna. En möjlig tolkning är att han tvingas göra upp med det
förflutna och sitt ego för att bli hel.
Målsättningen är att föreställningen förutom att vara underhållande, vacker och rolig även väcker
eftertanke och diskussion då den kan betraktas och tolkas på olika sätt.
SYFTE
Vårt syfte med föreställningen är att visa dansens och musikens universella kraft. Dans och musik
från andra kulturer med rötter långt bak i tiden har mycket att säga oss moderna människor. Det
öppnar upp för stora perspektiv på livets stora frågor. Den spirituella sidan lyfts fram och
förstärks av den rituella omramningen.som når betraktaren med lika delar allvar och komik.
Anslaget är lekfullt och befriat från pekpinnar och övertydligheter.
Vi vet av erfarenhet att det finns potential för relativt smala konstarter att nå ut mycket bredare.
Ytterligare ett syfte är att samarbeta över åldersgränser även på scen. I projektet medverkar både
artister med många års erfarenhet inom sin genre och flera unga talanger som nyligen avslutat
gymnasieutbildningar inom musik och musikproduktion.
GENOMFÖRANDE
Föreställningen framförs i två akter á 45 vardera. Publiken kommer redan från första numret få
sjunga med i refrängen och klappa takten på valda ställen. Varje akt är som ett sammanhängande
nummer men det ges plats för spontana applåder och applådtack så att artisterna och publiken
verkligen möts.
Scenografin byggs med svarta tyger, och scenrummet inreds med mystiska, exotiska och
fantasieggande föremål, kandelabrar, kristallkrona, lyktor, masker med mera. Vi befinner oss i
Baron Samedis högkvarter: “Samedi’s Sweet Swamp Santeria Stroh rum & dee Strangled chicken
bar”.
King Creole
”Vissa lever andra liv, vissa lever på andra sidan; det finns så många vackra ord om smärta; smärtan nu är en del av
glädjen då; lyckan då har lika del av smärtan nu…but still there is pain, pain of life, pain of love. So what I wan´t to
say is: Where there is life, there will be pain”, Baron Samedi (Leonard Stephán) blandar svenska och Pidgin English.
Gestalten Baron Samedi, scenografin och husbandet har drag av Santería, Voodoomagi, och den
karibiska subkulturen i New Orleans. På scenen finns även en svart likkista varigenom dansarna
gör sin entré med ymnig rök. Mot den svarta bakgrunden kontrasterar de oerhört färgstarka
dansarna och danserna som tar ut svängarna maximalt inom respektive genre.
Live-musiken är dels nykomponerad dels lånade låtar som arrangeras i egen tappning och
framförs av det unga husbandet. Musikerna agerar som en integrerad del av föreställningen.
Premiären ska ske i mars 2011 och kommer följas av gästspel på olika scener i Göteborg och
Västra Götaland.
Sais Baron Samedi:
“ - Come One!
COME ALL!!!, sais I...!
- Let me introduce to you’aall’;
Ya’ Conferenciere and Ceremonial Maasta’;
Me’ scurvy own self: Baron SAMEDI, at ya’ humble service, on dis’ fine eve’ of septembarrr’.
- In dee’: “Samedi’s Sweet Swamp Santeria;
Stroh rum & dee Strangled chicken BAR”!!!
To dee' brim, I fill our strange fruit jar.
On stages; be dee' Beauuutyful, and dee' bizarre!
To dis’ Spectacle Act; Come King and Come Tsar!!!
Join in... Enjoy! Most welcome you are!
To dis' Theatre, no matter where you are,
Wherever... I promise, it won't be too far...!
- For I give you'aall: Dee’ Wonderful WORLD DANCE CABARÉ...
& dee’ Wondrous, Villain VOODOO BAZAAR!!!
- Most Welcome Indeed, sais I!
In dee’ “Samedi’s Sweet Swamp Santeria;
Stroh rum & dee Strangled chicken BAR”!!!
" - You can leave ya’ hat on...!";)
Enjoy!" / Baron SAMEDI - Leonardo Stephán
Arr: World Dance Company i samarbete med MΨSK Indisk Dans & Magisk Teater, Flamenco
En Marcha, Arabesque Belly Dance Center och fler fria konstnärssjälar.
Medverkande dansare och koreografer: Eva Milich (flamenco), Suzanna bondesson (Tango),
Anette Pooja (Odissi Bollywood), Sybille Bronder (flamenco), Martina von Schwerin
(Orientalisk dans), Mikael Dexlöv (Tango), Adrian el Cholo (Tango) Jonas Wäpsäläinen, Elin
Dahl, Amelie Larsson (Tango).
Musiker och musikarr: Jonathan Bondesson (el-gitarr), Felix Sjöberg (trummor), Leo Stedman
(bas), Magnus Stedman (flamencogitarr m.m.), Jesper Åkerberg (flamenco sång), Leonardo
Stephán (vocals)m.fl.
Conferenciere/Ceremonial Master: Samedi - Leonardo Stephán
Bilder hämtade från en repetition 3/9 av en första skiss till projektet.
Download