Engelska Mästare - Michael Axelsson

advertisement
Engelska Mästare
Bridge – Vaughan Williams – Clarke – Britten
Michael Axelsson – tenor
Emanuel Kling – viola
Mattias Nilsson – piano
ur Programmet:
Frank Bridge (1879-1941)
Three Songs
Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Four Hymns
Rebecca Clarke (1886-1979)
Passacaglia on an Old English Tune
Benjamin Britten (1913-1976)
Canticle I
Några brittiska 1900-talstonsättare
Den engelske tonsättaren Benjamin Britten är en av 1900-talets främsta kompositörer, och också
verksam inom alla olika typer av klassisk musik. Hans skicklighet visade sig lika mycket i det
lilla kammarmusikformatet som det stora symfoniska. Hans operor står ofta på repertoaren i
världens operahus. Ett livslångt partnerskap – både i livet och i musiken – med tenoren Peter
Pears hade till följd att Brittens vokalmusik är mycket väl utarbetad med många detaljer för
sångare. Av den anledningen skrev han också mycket musik för tenor. Men det finns även en
tidigare tradition att skriva specifikt för tenor i England, både Vaughan-Williams - exempelvis i
stycket Four Hymns - och Frank Bridge skrev också sånger specifikt för just tenor, något som är
ovanligt utanför England. Violan är ett annat typiskt engelsk instrument tycks det. Kanske har det
en färg som särskilt väl stämmer överens med det engelska sinnelaget. Rebecca Clarke var en av
de första professionella altviolinisterna och också en av de första kvinnorna i England att få tjänst
i en orkester. Hon hade ett långt, händelserikt liv, som förde henne på turnéer runt hela världen
och hon bosatte sig till sist i USA. Alla fyra nämnda tonsättare har skrivit uttryckligen för viola.
Bridge var själv, precis som Clarke, altviolinist och var också Brittens första lärare i komposition.
Britten studerade också viola, långt innan han studerade för Bridge. Vaughan-Williams studerade
violin men skrev minst lika mycket för viola och satt i juryn när Britten blev antagen till Royal
College of Music. Som altviolinist skrev Clarke mycket för sitt eget instrument, ofta
kammarmusikaliska verk, som inte sällan vann priser i tävlingar. Vi vill med detta program
presentera en del av den fantastiska skatt som dessa tonsättare lämnat efter sig och samtidigt ge
en inblick i deras liv och den engelska kammarmusikvärlden.
Artister
Michael Axelsson, tenor, bor på Värmdö och är utbildad vid
Operahögskolan och Kungl. Musikhögskolan, liksom vid
Musikvetenskapliga institutionen i Stockholm. Han har framträtt på
operascener som Smålandsoperan, Norrlandsoperan, Dalhalla, Opera på
Skäret och Drottningholms Slottsteater. Under åren 2010-2012 ingick
Michael i den fasta ensemblen vid operahuset Landesbühnen Sachsen
utanför Dresden och sjöng roller som Tamino i Trollflöjten och Fenton i
Nicolais Muntra fruarna från Windsor. Michael framträder ofta i
oratorier, såsom Bachs Johannespassion, Händels Messias, Mozarts
Requiem och Brittens S:t Nicolas. På kammarmusikens område har
Michael arbetat mycket med engelsk musik och bland annat framfört
Brittens Serenade, Songs from the Chinese och Canticle II, liksom
Vaughan Williams On Wenlock Edge.
Emanuel Kling, altviolinist, bor i Mölndal och har
studerat viola och dirigering på musikhögskolor i
Göteborg, Leipzig och London. Bl.a. har han spelat
med Göteborgs Symfoniker, Norrköpings Symfoniorkester, Nordiska kammarorkestern Sundsvall
(som stämledare) och Musica Vitae och sitter numera
stäm-ledare i Lundbysymfonikerna i Göteborg.
Emanuel är medlem i en av Sveriges få professionella
flöjtkvartetter, a Piacere-kvartetten, och är även flitigt
anlitad i kyrkor och vid andra konsertsammanhang.
Emanuel undervisar både privat och inom Suzuki.
Som dirigent har han bl.a. bearbetat och dirigerat operaföreställningen Konsuln av G C Menotti under
Opera på Nääs, dirigerat Varbergs Sinfonietta och Mikaelssymfonikerna.
Han har startat Camerata Gothia - Göteborgs stråkorkester, och Gothia
Concentus, en stor 90-manna symfoniorkester.
Mattias Nilsson, pianist började sin musikaliska bana vid Adolf Fredriks
musikklasser i Stockholm och har sedan utbildat sig vid Kungliga
Musikhögskolan och Edsbergs musikinstitut med examen i piano och
kammarmusik för lärare såsom Roland Pöntinen och Mats Zetterqvist. Han
har även deltagit i flera internationella mästarkurser för bl a Liisa Pohjola,
Paul Roberts och Jirij Hlinka. Mattias är frilansande pianist och en erfaren
romansackompanjatör och var en av vinnarna av kammarmusikföreningarnas pris "Ordet och tonen". Han har även framträtt vid
musikfestivaler som Båstads kammarmusikfestival, Musik vid Siljan och
Virserums musikdagar och medverkat vid ett flertal uruppföranden bl a
som medlem av ensemblen "Curious Chamber Players".
Kontakta:
Michael Axelsson
Tfn: 070-742 63 87
[email protected]
www.michaelaxelsson.se
Emanuel Kling
Tfn: 070-673 80 11
[email protected]
Mattias Nilsson
[email protected]
Download