MÄTNING
HÖRN LÖSNING
REKOMMENDERAT VERKTYG VID MÄTNING:
Lasermätare
Tumstock
Vattenpass 1,5 - 2 m
Kamera
Guide til succes ved opmåling (hörn lösning).
•
•
•
•
•
• Kontrollera placering på väggkontakter, element, golvlister m.m. i förhållande till garderobens placering.
• Ta en bild av utrymmet där garderoben ska stå, en extra säkerhet när du ska rita garderoben i butiken.
Viktigt! Börja med att kontrollera att golvet är i våg.
När golvet är i våg kan du med hjälp av små klossar kontrollera om taket är rakt, lasermätare/tumstock placeras på de högsta punkterna (3 olika ställen). Utgå alltid från det lägsta måttet i din beställning. Höjden mäts där dörrarna ska stå (standarddjup 68 cm).
Gör en bedömning med utgångspunkt i ev. ojämnheter om det krävs en stomme vid golv/tak - eller båda.
Kontrollera om väggen/väggarna är ojämna och ange det minsta måttet på bredden
(mät brädden på 3 olika höjder).
Viktigt! Vid hörnlösning ska du kontrollera vinkeln i hörnet.
Goda råd:
Bredd A
Bredd A:
A3
A2
Djup A
A
Bredd B:
Djup A:
Djup B:
B1
B
Bredd B
A1
Höjd A1:
Höjd A2:
Vinkel A3:
Höjd B1:
Djup B
B3
Höjd B2: