PM
Rubrik:
BVC – Rekommendation 4-årskontroll
Enhet/förvaltning:
ÖNH-kliniken
Blekingesjukhuset
Ansvarig:
Per Johansson
Christina Wilhelmsson
Gemensamt med:
Godkänt datum:
2011-02-18
Huvudområde/delområde:
Administration
Utfärdare:
Christina Wilhelmsson
Version:
1
Nästa revidering:
2017-05-31
Råd vid hörselundersökning av 4 åriga barn i Blekinge
Screening nivå 20 dB.
Testa frekvenserna 500,1000, 2000, 4000, 6000, (8000Hz.) 8000 Hz kan vara en svår
frekvens att testa på en 4 åring och är inget måste vid 4 årskontrollen.
Tänk på när Du testar
- låt inte barnet se när Du trycker på stimuliknappen
- använd inte samma rytm under testningen, barnet kommer lätt in i rytmen och tar bort
“klossar” utan att höra testtonen.
- lär känna din audiometer så väl att du vet vad du gör utan att hela tiden titta på den.
- framför allt; håll dig tyst och fordra att även de andra i rummet gör det
Vilka barn skall remitteras
-
Alla barn där hörselnedsättning misstänks (bättre att remittera 100 än att missa 1)
Föräldramisstanke
Barn som inte godkänns vid testning – se nedan
OBS Invandrarbarn och adoptivbarn som kanske inte genomgått OAE (remittera före
4 års ålder)
Tumregler för remittering efter 4 års hörselkontroll
 Om 25 dB HL eller mer på två eller fler frekvenser 500, 1000, 2000, 4000Hz
testa om inom 2 månader, om det kvarstår remittera
 Om sämre än 30 dB HL enl ovan direkt remiss
 Om mer än 25 dB i medel på 4000, 6000 och (8000) Hz
 Om nedsättning på enstaka frekvens 35 dB eller mer (om vid 6000 Hz
kontrollera hörtelefonens centrering)