BVC rekommendation 4

advertisement
PM
Rubrik:
BVC – Rekommendation 4-årskontroll
Enhet/förvaltning:
ÖNH-kliniken
Blekingesjukhuset
Ansvarig:
Per Johansson
Christina Wilhelmsson
Gemensamt med:
Godkänt datum:
2011-02-18
Huvudområde/delområde:
Administration
Utfärdare:
Christina Wilhelmsson
Version:
1
Nästa revidering:
2017-05-31
Råd vid hörselundersökning av 4 åriga barn i Blekinge
Screening nivå 20 dB.
Testa frekvenserna 500,1000, 2000, 4000, 6000, (8000Hz.) 8000 Hz kan vara en svår
frekvens att testa på en 4 åring och är inget måste vid 4 årskontrollen.
Tänk på när Du testar
- låt inte barnet se när Du trycker på stimuliknappen
- använd inte samma rytm under testningen, barnet kommer lätt in i rytmen och tar bort
“klossar” utan att höra testtonen.
- lär känna din audiometer så väl att du vet vad du gör utan att hela tiden titta på den.
- framför allt; håll dig tyst och fordra att även de andra i rummet gör det
Vilka barn skall remitteras
-
Alla barn där hörselnedsättning misstänks (bättre att remittera 100 än att missa 1)
Föräldramisstanke
Barn som inte godkänns vid testning – se nedan
OBS Invandrarbarn och adoptivbarn som kanske inte genomgått OAE (remittera före
4 års ålder)
Tumregler för remittering efter 4 års hörselkontroll
 Om 25 dB HL eller mer på två eller fler frekvenser 500, 1000, 2000, 4000Hz
testa om inom 2 månader, om det kvarstår remittera
 Om sämre än 30 dB HL enl ovan direkt remiss
 Om mer än 25 dB i medel på 4000, 6000 och (8000) Hz
 Om nedsättning på enstaka frekvens 35 dB eller mer (om vid 6000 Hz
kontrollera hörtelefonens centrering)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards