PM Gynekologi

advertisement
PM nr 3
PM Gynekologi
Ansvarig författare:
Giltigt t.o.m 2013-11-07
Förnyat: 2011-05-05
Lisbet Angelsiöö
Ändrat: 2008-11-25, 2011-05-10,
2011-11-07
Provtagningsrutiner vid elektiv kirurgi på KK
På patienter som:
 är helt friska utöver vad som föranleder operationen
 inte regelmässigt använder några läkemedel
 inte inger klinisk misstanke om anemi
 ska genomgå ingrepp där blödning är mycket osannolik
behöver Hb ej tas. Provtagning för övrigt enligt rutin eller efter ordination.
Tumörkirurgi eller/och stora bäckenresistenser
Hysterektomi, SOE
Laparotomi
Prolaps (främre o bakre plastik)
TVT o TOT
Blgr, bastest, blodstatus (Hb, tromb, vita
Leverstatus (ALP, ALAT)
Koagulation (APTT, PP
Na, K, kreatinin, CRP
Na, K, Kreatinin
CRP
Blgr, Hb, kreatinin
Endometrieresektioner + myom (TCRM/TCRE)
Diagnostisk Hysteroskopi + polyp
Laparoskopier
Vakumaspirationer, exaeresis instrumentalis
Frakt abrasio, konisering
Blgr, Hb, Na, K, kreatinin
Blgr, Hb
OBS Bastest tas inför tumörkirurgi, stora bäckenresistenser annars på
ordination av ansvarig läkare. Från det att bastest tas till blodet är klart tar det ca 45
minuter.
Övriga prover ordineras av ansvarig läkare
EKG
tages på patienter:
 över 60 år
 vid manifest eller misstänkt hjärt-kärlsjukdom inkl hypertoni
Om inga nytillkomna symtom är EKG taget inom de senaste 6 månaderna tillfyllest.
Anestesikonsult
Vid sjukdomstillstånd där misstanke om utökade pre-, per-, eller postoperativa
insatser föreligger, skickas remiss för preoperativ bedömning till anestesiläkare.
Ulf Leandersson
Överläkare
Kristina Wird
Överläkare, Ansvarig gyn avd
Lisbet Angelsiöö
Verksamhetschef
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards