U-Albumin/kreatinin

advertisement
1 (1)
Titel
U-Albumin/kreatinin-index
Dokumenttyp
Datum
Laboratoriemeddelande
2005-12-07
Utfärdare
Kommentar
Lennart Nilsson
Distribution: Samtliga läkare inom NU-sjukvårdens upptagningsområde
Klinisk kemi inom Laboratoriemedicin kommer från och med den 12 december 2005 att
erbjuda mätning av U-Albumin/kreatinin-index.
För bedömning och behandling av flera vanliga sjukdomar, t ex diabetes, hypertoni och
ateroskleros är bestämning av albuminurigrad av stor betydelse. För att minimera
diuresberoende anges albuminhalten i förhållande till kreatininutsöndringen.
Mätning av U-Albumin/kreatinin-index anses i dag vara det bästa alternativet vid
mätning av albumin i urin och ingår i nationella och internationella diabetesriktlinjer.
Provtagning: Urinprovet bör tas som morgonurin alt. som stickprov på förmiddagen.
Överför 5 – 10 mL urin i plaströr, 10 mL med konisk botten (urinodlingsrör) med gult
skruvlock eller i Urin-Monovette-rör.
Förvaring/Hållbarhet: 1 dygn i kyl. Vid längre förvaring i frys -20 C.
Beställning: Allmän remiss. Det måste anges om provet utgörs av morgonurin eller
stickprov.
Nationellt referensintervall:
Morgonurin: < 3,0 mg albumin/mmol kreatinin
Stickprov: < 5,0 mg albumin/mmol kreatinin
Lennart Nilsson
överläkare
Laboratoriemedicin
Dokumentbeteckning
875108010
Download