Mitt ST-arbete

advertisement
Mitt ST-arbete
Vätskeval på operation – kolloid eller
kristalloid?
Kolloider
• Syntetiska molekyler som expanderar i
blodbanan och därmed håller kvar mer vätska
•
•
•
•
•
•
Albumin
Gelofusin
Voluven
Volulyt
Macrodex
Tetraspan
Studieupplägg:
• Två grupper:
-Bara kristalloider
-Kombination kristalloider/kolloider
• 6 mån, samtliga >18 år som opererats, UVA-tid
inkluderad
Kostnader Mälarsjukhusets operationsavdelning, respektive
vätskegrupp, SEK
180000
160000
140000
120000
kolloider
albumin
100000
ringer
dextran
80000
gelofucin
60000
volulyt
NaCl
40000
20000
0
2013
2014
2015
Kostnader Mälarsjukhusets operationsavdelning, respektive
läkemedel, SEK
250000
200000
Noradrenalin
150000
Dopamin
Fenylefrin
Dobutamin
Adrenalin
100000
Simdax
Totalt
50000
0
2013
2014
2015
Resultat
Levande
död
Mortalitet%
Total
Kolloid
1072
22
2,0
1094
Kristalloid
5982
142
2,3
6124
P 0.58
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards