ANELÄK Riktlinjer för perioperativ vätskebehandling

advertisement
1 (1)
MEDICINSK/OMVÅRDNADS-/REHABRUTIN
ANELÄK RIKTLINJER FÖR PERIOPERATIV
Läkare anestesi
Jakob Boethius
18447-2
VÄTSKEBEHANDLING
ANELÄK Riktlinjer för perioperativ
vätskebehandling gällande sövda/ryggbedövade pat.
-
All vätskebehandling ska individanpassas!
Polikliniska patienter:
2 ml/kg/tim. + bolus 10 ml/kg vb
minst 1000 ml Ringer Acetat perop
+ Buffrad glukos postop
Undantag: gyn-laparoskopier: generösare – upp till 30 ml/kg perop

Inneliggande, ”oblodigt” – struma, bröst, urologi, gyn, öron, mindre ortopedi
3ml/kg/tim. Ringer Acetat + kolloid vb
+ Buffrad glukos postop
Undantag: lap.skopier – galla, gynekologiska: generösare - upp till 30 ml/kg perop
Inneliggande ”öppen kirurgi”- hyst, prostatektomi, nefrektomi, galla, ryggar
5 ml/kg/tim. Ringer Acetat + kolloid vb
+ Buffrad glukos postop
Undantag: ERAS-patienter – följ vårdprogrammet
Blodersättning
Använd blodersättningsschemat i ianestesi – utan extra vätska inför ev ryggbedövning.
Använd Gelofusine som kolloid
Mål Hb:
< 60 år 70-80 g/l
>60 år 80-90 g/l
Hjärtsjuka >100 g/l
Höft- och knäplastiker
•
Ringer-Acetat 5 ml/kg/tim
≈
350-500 ml/t
•
Blodersättning enl blodersättningsschema – se ianestesi.se
•
Vid efedrin-/noradrenalinrefraktär hypotension extra Gelofusine 500 ml
•
Postop dricka själv +/- Buffrad glukos, minst 1500 ml till nästa dag.
Barn Vätska enligt ”Barndos” - ianestesi.
GODKÄNT AV
GRANSKAT AV
GILTIGT FR O M
Elisabet Ågren
Jakob Boethius
2016-10-05
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
Download