Bilaga 6 ANBUDSGIVARFÖRTECKNING Läkemedel som

advertisement
Bilaga 6
ANBUDSGIVARFÖRTECKNING Läkemedel som förskrivs på rekvisition
HANDLÄGGARE
DATUM
DIARIENR
Lotta Roos
2012-06-28
LS-UPP11-041
Anbud Namn
nr
1
Vifor Pharma Nordiska
AB
2
Evolan Pharma AB
3
Ebb Medical AB
4
LEO Pharma AB
Kontaktperson
Adress1
Postnr
Adress2
Telefax
E-post
Org.nr
Att: Tommy
Forsberg
Att: Tommy Olin
Att: Robert Tollerud
Att: Tobias
Ljungberg
Att: Elisabeth
Bengtsson
Att: Mats Bergenudd
Torshamnsgatan
30A
Box 120
Box 114
Box 404
164 40
Kista
08-558 06 699
556739-3508
182 12
371 22
201 24
Danderyd
Karlskrona
Malmö
08-544 960 49
010-20 78 011
040-35 22 75
Box 120
432 23
Varberg
0340-64 54 79
[email protected]
om
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kärleksgatan 2
211 45
Malmö
040-611 02 10
FE 366
Box 606
182 82
169 26
Stockholm
Solna
08-559 50 414
08-580 223 01
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Box 110
182 11
Danderyd
08-634 34 34
[email protected] 556251-5170
Wallingatan 11
111 60
Stockholm
08-503 205 51
[email protected]
556767-2703
751 74
Uppsala
556561-6058
220 10
151 85
Lund
Södertälje
056-169 620
08-552 56 288
192 05
Sollentuna
08-623 64 80
171 54
Solna
08-505 71 801
[email protected]
[email protected]
[email protected]
m
[email protected]
m
[email protected]
5
Medac GmbH, filial
6
Sun Pharmaceutical
7
8
GE Healthcare AB
Bayer AB
9
B. Braun Medical AB
10
Azanta AB
11
Fresenius Kabi AB
Att: Per Isaksson
Att: Birgitta
Gunnartz
Att: Britt-Marie
Åsåker-Vestman
Att: Harald
Korseberg
Att: Björn Fischer
12
13
Gambro Lundia AB
AstraZeneca AB
Att: Camilla Rohlén
Att: Karin Ekholm
14
Orion Pharma AB
Att: Peter Lindberg
Fresenius Kabi AB,
Marknadsbolaget
Box 10101
AstraZeneca
Sverige, B674
Box 520
15
Gilead Sciences
Sweden AB
Att: Tomas
Svensson
Solna Gate,
Hemvärnsgatan 9
556718-9781
556826-5002
556075-4318
516402-8739
34277465
556233-1578
556071-3870
556057-7594
556011-7482
556193-6294
556726-7769
Bilaga 6
ANBUDSGIVARFÖRTECKNING Läkemedel som förskrivs på rekvisition
HANDLÄGGARE
DATUM
DIARIENR
Lotta Roos
2012-06-28
LS-UPP11-041
16
Hospira Nordic AB
17
Nordic Drugs AB
18
FaarmaPlus AS
19
Boehringer Ingelheim
20
Pilum Pharma AB
21
Astellas Pharma AB
22
23
24
25
26
27
28
29
Att: Fredrik
Nöremark
Att: Carina
Edmonds
Att: Patrik Toftås
Box 34116
100 26
Stockholm
08-672 85 01
PO Box 300 35
200 61
Limhamn
040-36 66 01
Sorkedalsveien 10B
Att: Isabelle
Björkman
Att: Ulf Strinnholm
Box 47608
N-0369 Norge
Oslo
117 94 Stockholm
Box 28
257 21
Helsingborg
Att: Magnus
Pettersson
Novo Nordisk
Att: Marianne
Scandinavia AB
Ekström
Fresenius Medical Care Att: Karin
Sverige AB
Johansson
Biogen Idec Sweden AB Att: Annette Andrén
Medeon Science
Park
Box 50587
205 12
Malmö
040-650 15 01
202 15
Malmö
Djupdalsvägen 1
192 51
Sollentuna
Kanalvägen 12
194 61
Eli Lilly Sweden AB
Att: Harald Borgeke
Arrow Läkemedel AB
Att: Lennart Tillgren
Johnson & Johnson AB Att: Linda
Brantingson
Celgene AB
Att: Helena
Cunningham
Box 721
Box 17202
Staffans väg 2
Kista Science
Tower, Färögatan
33
Marielundvej 46A
PharmaCoDane Aps
Att: Jette Qvade
Soeberg
[email protected]
556627-9583
[email protected]
se
+47 232 05 881 [email protected]
556505-5141
08-710 98 84
556103-0650
040-18 72 49
[email protected]
[email protected]
m
[email protected]
om
[email protected]
08-594 77 620
[email protected]
556198-0904
08-618 21 50
08-662 16 10
08-626 23 73
[email protected]
m
[email protected]
[email protected]
[email protected]
556564-4308
169 27
104 62
191 84
Upplands
Väsby
Solna
Stockholm
Sollentuna
164 51
Kista
08-703 16 01
[email protected]
556704-2410
2650
Herlev,
Danmark
+45 448 51 599 [email protected]
983 413 854
556718-2083
556458-7003
556155-2059
556135-1171
556561-4046
556063-2514
0390 2992
Bilaga 6
ANBUDSGIVARFÖRTECKNING Läkemedel som förskrivs på rekvisition
HANDLÄGGARE
DATUM
DIARIENR
Lotta Roos
2012-06-28
LS-UPP11-041
30
Stragen Nordic A/S
31
32
Ipsen
Att: Lena Liljeblad
Octapharma Nordic AB Att: Lillemor Stattin
Gustafssson
Orifarm AB
Att: Anna RehmanLinder
Covidien Sverige AB
Att: Stefan
Silfverskiöld
Sandoz A/S
Att: Ellen Vesterlund
33
34
35
36
37
38
39
Meda AB
Merck Sharp & Dohme
Sweden AB
Unimedic AB
Campus Pharma AB
40
Accord Healthcare AB
41
42a
42b
43
44
Sweden Orphan
Biovitrum AB
Grifols Nordic AB
Grifols Nordic AB
Roche AB
Bristol-Myers Squibb AB
45
ABCUR AB
Att: Anne NyquistHansen
Att: Emma Holmer
Att: Gunnar Edung
Att: Christer Ahlberg
Att: Anders
Stenström
Att: Anders
Stenström
Att: Ronnie Mowide
Att: Anders Åsell
Att: Anders Åsell
Att: Leif Olsson
Att: Pontus Lindvall
Att: Thorbjörn
Skogsberg
Hesselvej 41
Färögatan 33
Elersvägen 40
164 51
112 75
DK 3660
Stenlose,
Danmark
Kista
Stockholm
+45 481 088 11 [email protected]
26 71 78 25
08-451 60 01
08-566 43 010
[email protected]
[email protected]
556701-3160
556614-9794
Ingmar
Bergmansgata 2
Hemvärnsgatan 9
114 34
Stockholm
08-611 32 11
[email protected]
556548-7625
171 74
Solna
08-585 60 541
Edvard Thomsens
Vej 14
Box 906
Box 7125
Box 91
Erik Dahlbergsgatan
14
Erik Dahlbergsgatan
14
Tomtebodavägen
23A
Sveavägen 166
Sveavägen 166
Box 47327
Gustavslundsvägen
12
Box 1452
556552-1563
DK2300
170 09
192 07
[email protected]
om
Köpenhamn +45 639 51 001 [email protected]
, Danmark
Solna
08-630 19 50
[email protected]
Sollentuna
08-626 74 64
[email protected]
864 21
411 26
Matfors
Göteborg
060-51 50 11
031-726 11 34
556426-7721
556534-0287
411 26
Göteborg
031-726 11 34
112 76
Stockholm
08-697 23 30
[email protected]
[email protected]
rma.se
[email protected]
hcare.se
[email protected]
113 46
113 46
100 74
167 15
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Bromma
08-744 06 81
08-704 89 60
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
556604-9077
556604-9077
556038-3100
556092-9886
251 14
Helsingborg
042-13 57 71
[email protected]
556701-3957
DK27744532
556427-2812
556187-0014
556810-0258
556038-9321
Bilaga 6
ANBUDSGIVARFÖRTECKNING Läkemedel som förskrivs på rekvisition
HANDLÄGGARE
DATUM
DIARIENR
Lotta Roos
2012-06-28
LS-UPP11-041
46
54
55
56
57
Att: Sven-Erik
Karlsson
Actavis AB
Att: Viktoria Wård
Teva Sweden AB
Att: Anna Nilsson
GlaxoSmithKline AB
Att: Hanna Berglund
Sun Pharmaceutical
Komplettering, se
anbud nr 6.
Paranova Läkemedel
Att: Martina
AB
Flemström
Abbott Scandinavia AB Att: Maria Flodqvist
Mundipharma AB
Att: Johanna
Lagergren
Janssen-Cilag AB
Att: Tomas Toveby
Takeda Pharma AB
Att: Hans Zissow
Baxter Medical AB
Att: Christina Schöld
Allergan Norden AB
Att: Bjarne Edlund
58
59
CSL Behring AB
Sanofi
60
Pfizer AB
61
Pharmacosmos A/S
47
48
49
50
51
52
53
Amgen AB
Box 706
169 27
Solna
08-695 11 01
Box 1070
Box 516
112 89
251 10
171 54
Stockholm
Helsingborg
Solna
08-656 96 90
042-12 11 08
08-638 94 60
Vallgatan 11
170 67
Solna
08-732 89 00
Hemvärnsgatan 9
Mölndalsvägen 30
171 54
412 63
Solna
Göteborg
08-546 568 05
031-773 75 49
Box 7073
192 07
Box 3131
169 03
Box 63
164 94
Johanneslundsväge 194 81
n 3-5, Business
Campus
Box 712
182 17
Box 14142
167 14
Sollentuna
Solna
Kista
Upplands
Väsby
191 90
Att: Ewa Hollis
Att: Emma
Engerstedt Mattson
Att: Gunnar Persson Vetenskapsvägen
10
Att: Lars ToustrupRoervangsvej 30
Andersen
[email protected]
m
[email protected]
[email protected]
[email protected]
556510-4212
556484-9767
08-626 51 00
08-765 98 96
08-752 01 12
08-590 723 35
[email protected]
e
[email protected]
[email protected]
ma.se
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Danderyd
Bromma
08-622 68 38
08-634 55 00
[email protected]
[email protected]
556530-1974
556441-2574
Sollentuna
08-550 520 10
[email protected]
556059-6255
DK-4300
Holbaek
Danmark
[email protected]
15517085
556062-3737
556654-0653
556236-6343
556046-6137
556554-6198
556024-0037
556113-0302
556171-0657
556214-4724
Download