Ansvar för rekvisition av läkemedel

advertisement
1 (1)
Blankett
Socialförvaltningen
Läkemedelshantering – Ansvar rekvisition av läkemedel,
sjuksköterska
Enhetschefen/motsvarande ger följande läkemedelshanteringsuppdrag till legitimerad sjuksköterska.
Den legitimerade sjuksköterska som ansvarar för rekvisition av läkemedel får inte inneha
läkemedelshanteringsuppdraget att kontrollera narkotika
Vårdenhet
Namn/titel
Gäller fr.o.m.
Gäller t.o.m.
Ansvar för att rekvirera läkemedel från apotek och underteckna/godkänna
rekvisition.
Undertecknad accepterar att fullgöra
ovan beskrivna uppdrag, datum och namn
Enhetschef/motsvarande, datum och namn
........................................................................
.................................................................
Download