Hitta till Jordbrogravfältet
Norra delen av Jordbrogravfältet börjar 1 km
söder om Jordbro pendeltågsstation. En promenadväg går genom gravfältet mellan Jordbro och
Västerhaninge. Från södra delen av gravfältet är
det ca 1,5 km till Västerhaninge station.
JORDBROGRAVFÄLTET
Mot Stockholm
rdbrovä
gen
Mot Nynäshamn
Gravfält
i
I gravfältets norra del finns bänkar och grillplats. Det finns tre större informationsskyltar
längs promenadvägen och mindre skyltar intill
gravanläggningarna. Till dem går man på stigar
och i terrängen.
Läs mer på haninge.se/jordbrogravfaltet
Fornlämningar är skyddade enligt lag.
haninge.se
Foto: Calle Strandh och små bilder Rebecca Wallin, Thomas Adolfsén/bildarkivet.se
Illustrationer: Gunnel Wigén. Tryck: 2012, Haninge kommun
J
Södra
Jo
Jordbrogravfältet är ett av Sveriges största
järnåldersgravfält. Här finns 800 kända
gravar och troligen många fler under
markytan. På gravfältet får du en glimt av
Haningebygden för två tusen år sedan. På
våren blommar vitsippor i mängder och på
hösten lyser ljungen. Promenadvägar, rastplats och grillplats finns. Gravfältet är inte
bara en trolsk plats från forntiden utan en
plats att njuta av idag – en oas av lugn, ett
stenkast från Jordbro och Västerhaninge.
Upptäck ett av Sveriges
största järnåldersgravfält!
Berg
m
ar
k
Upptäck de olika gravformerna och
läs mer om järnåldern på gravfältets
skyltar och på
www.haninge.se/jordbrogravfaltet
Jordbrogravfältet blev en stor begravningsplats
under äldre järnåldern, 500 f Kr - 550 e Kr.
Då hade människor redan levt i trakten sedan
stenåldern. De döda som begravts på Jordbrogravfältet har bränts på bål och de brända
benen placerats i marken. Sedan har graven
markerats med en sten eller en konstruktion
av stenar – en stensättning. Gravfältet växte
under många hundra år till den plats du kan
besöka idag, med mängder av resta stenar och
stensättningar i olika geometriska former. Här
finns flera stenkretsar, en skeppssättning och
ett röse.
i
Berg
Nyfiken?
åk
er
3
1
2
Ga
m
m
al
Jordbrogravfältet –
gravplats under tusen år
Mot
Jordbro
4
8
5
9
6
7
i
LM
Jordbrogravfältets plats i forntiden
Äldre stenålder: 7000 f Kr – 4000 f Kr
HO
CK
STO
Yngre stenålder: 4000 f Kr – 1700 f Kr
Mot Kalvsvik
10
11
12
Bronsålder: 1700 f Kr – 500 f Kr
JÄR
NV
ÄG
Äldre järnålder: 500 f Kr – 550 e Kr
• JORDBROGRAVFÄLTET •
NY
NÄ
SH
A
MN
i
13
Mot Västerhaninge
Övertorvad stensättning
Grop
Stensättning med mittkonstruktion
Domarring
Stensättning med kantränna
Skeppsformig stensättning
Stensättning med
mittkonstruktion och kantränna
Röse
Stensättning med kantkedja
Rest sten
Triangulär stenkrets
Kvadratisk stenkrets
Stensättning med
koncentriska stenkretsar
Byggnad
Gravskyltar
i Informationsskylt
Hålväg
1
Kartering R. Rydén, G. Winberg och Lars Z Larsson.
Digital bearbetning R-info kultur.
Yngre järnålder: 550 e Kr – 1050 e Kr
KARTSYMBOLER