Lilla Ullevi

advertisement
Lilla Ullevi
Hus under gravarna!
Måndag, 20 Oktober 2008 09:00
Gravfältet i Lilla Ullevi är nu färdigundersökt. Vi har packat ihop och åkt hem efter några
sista hektiska veckor som bjöd på nya överraskningar. För även om vi visste att det kunde
finnas en del äldre lämningar under gravarna, kunde vi inte tro att de skulle vara så
omfattande.
Det visade sig nämligen, när vi tog oss djupare ner i marken, att det under alla gravarna fanns
lämningar efter en järnåldersgård! Exakt hur gammal bebyggelsen är vet vi ännu inte, men vi
har goda skäl att tro att den är från folkvandringstiden (400-/500-talen e. Kr.), och kanske
ännu äldre. Främst är det husens utformning som tyder på detta, men fingervisningar har vi
också fått från den undersökning Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen (KMMD) gjorde i
våras. Alldeles intill våra hus hittades då bl. a. gropar för tjärframställning av en typ som
finns under just yngre romersk järnålder (200- till 400-tal) och folkvandringstid.
Läs mer...
Många barngravar i Lilla Ullevi
Söndag, 31 Augusti 2008 15:37
Grävningen går vidare och vi har gjort många spännande iakttagelser. En är att vi har
förhållandevis många barngravar på gravfältet. Hittills har vi undersökt drygt tio gravar där
barn har jordats. Det är en stor andel, drygt en tredjedel av de skelettgravar som vi hittills har
undersökt. Hur relationen ser ut i brandgravarna vet vi ingenting om ännu, kanske kan
analyser av benmaterialet så småningom ge ett jämförelsematerial.
Barngravarna är utförda med precis lika stor omsorg som de vuxnas. De är noggrant
nedgrävda och utsmyckade med olika stenkonstruktioner. Till de yttre är de i flera fall
närmast identiska med vuxnas gravar. Inga skelett har bevarats, men vi förstår att det handlar
om barn eftersom nedgrävningarna för kistan är så korta. I en av gravarna har vi också hittat
mjölktänder.
1 D:\875103220.doc Skapat den 2009-12-01 22:21:00 Senast utskrivet 2017-07-14 19:21:00
Men det finns också barngravar som verkar utförda just med tanke på att det är ett barn som
begravs. Två av gravarna är närmast identiska. Till det yttre såg de ut som två meter långa,
båtformade stenkretsar med en inre stenpackning. Stenpackningarna täckte nedgrävda
gropar, endast knappa metern långa. Precis som med övriga gravar fanns det inga spår efter
kroppar, allt var förmultnat. Däremot hittade vi, i båda groparna, exakt likadana välbevarade
krukor av fin keramik. Vi kan än så länge bara gissa vad krukorna har innehållit. Eftersom
groparna är så små tror vi att det är spädbarn som har begravts på detta vis. Kanske ställde
man ner krukor med mjölk, eller välling, åt barnen? Hoppades man att barnen skulle klara sig
bättre då, fram till uppståndelsen?
Anna Hed-Jakobsson
Kristna gravar i Bro
Måndag, 7 Juli 2008 09:20
Efter några veckors undersökning av gravfältet har vi nu blivit säkra: i sen vikingatid, på
1000-talet, har en del av bygdens första kristna blivit gravlagda här.
Det innebär inte att gravfältet är en renodlat kristen begravningsplats. Tvärtom. Det finns ett
ganska stort antal brandgravar här också, både sådana som är äldre än de kristna gravarna,
och sådana som verkar vara helt samtida. Tydligen var det okej att kristna människor
begravdes bland hedniska brandgravar. Och - som det verkar - även omvänt, att människor
med den gamla tron begravdes bland de kristna.
Graven var till det yttre byggd med stor omsorg, men inuti
var allt mycket enkelt - i enlighet med kristen ...
2 D:\875103220.doc Skapat den 2009-12-01 22:21:00 Senast utskrivet 2017-07-14 19:21:00
Under stenpackningen framkom nedgrävningen för kistan.
Kistan var helt förmultnad, liksom den begravda, en ...
Dessutom hittar vi gravar där det verkar som om man tagit det säkra före det osäkra och
använt sig både av de nya kristna ritualerna och av helt andra, förmodligen betydligt äldre
seder. Vi har t ex hittat krukor, troligen med matoffer, i annars kristna gravar.
En kristen grav till, men som hade inslag även av andra seder.
I stensättningens hörn ...
Den runda stenen visade sig vara ett ornerat gravklot! Sådana
brukar tillhöra en äldre period, ...
Det krävdes tre arkeologer och så småningom också en
3 D:\875103220.doc Skapat den 2009-12-01 22:21:00 Senast utskrivet 2017-07-14 19:21:00
improviserad vinsch för ...
Detta säger oss en hel del om hur det gick till när man under den sena vikingatiden lämnade
äldre trosföreställningar för nya, det som kallas religionsskiftet. Blandningen av olika
begravningstraditioner tyder på att processen har varit ganska fredlig - åtminstone bland dem
som blev begravda på just det här gravfältet. Vi får se om vi framöver får tillfälle att revidera
detta antagande!
Anna Hed Jakobsson, projektledare
4 D:\875103220.doc Skapat den 2009-12-01 22:21:00 Senast utskrivet 2017-07-14 19:21:00
Download