Jämställdhetspussel

advertisement
lart!
Självk
ÖVNING:
Jämställdhetspussel
Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren.
Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med
fördelningen av föräldraledighet?
Så gör ni:
1 Blanda lapparna väl.
2 Lägg in lapparna under rätt årtionden.
Under varje årtionde står det hur många lappar som ska in just
där vilket gör att ni med uteslutningsmetoden även kan placera de
klurigaste lapparna. Men det är svårt!
Meningen är inte att ni ska kunna detta direkt utan få möjlighet att
diskutera och fundera kring dessa frågor. På nästa sida finns de
rätta svaren.
Pusslet kan göras som en tävling om ni vill, enskilt eller i små grupper.
Rätt svar, se nästa sida:
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 1
2014-04-09 21:47
art!
Självkl
Rätt svar:
1800-tal – 2 lappar
1859 Kvinnor får arbeta som
lärare på vissa platser i
Sverige.
1861 Mannen får inte längre slå
sin fru.
1920-tal – 2 lappar
1921 Kvinnor får rösträtt.
1927 Statliga läroverk öppnas för
flickor med samma villkor
som för pojkar.
1930-tal –2 lappar
1938 Preventivmedel tillåts
(alltså kondomer m m ).
1939 Kvinnor får inte längre
avskedas för att de är
gravida, gifter sig eller för
att de föder barn.
1940-tal –2 lappar
1944 Homosexualitet avkriminaliseras (alltså det är inte
längre förbjudet att vara
flata, bög eller bi).
1947 Första kvinnan Karin Kock
tar plats i regeringen.
1950-tal – 2 lappar
1950 Både män och kvinnor
blir förmyndare för barnet
(innan var det bara
pappan).
1958 Kvinnor får bli präster.
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 2
1960-tal – 2 lappar
1965 Våldtäkt inom äktenskapet
förbjuds.
1969 Grundskolan får en ny
läroplan där det står att
skolan bör jobba för jämlikhet.
1970-tal – 4 lappar
1973 Riksdagen säger att homosexuell samlevnad är en
ur samhällets synpunkt
fullt acceptabel samlevnads form (alltså att riksdagen menar att ”det är
helt okej” att vara homosexuell).
1973 Detta år var 15 % av riksdagsledamöterna kvinnor.
1975 Abort tillåts.
1979 Homosexualitet stryks ur
sjukdomsregistret efter en
ockupation av Socialstyrelsens trappa i Stockholm
(alltså homosexualitet ses
inte längre som en sjukdom).
2014-04-09 21:47
art!
Självkl
Rätt svar:
1980-tal –3 lappar
1982 En man får ta sin frus namn
när de gifter sig.
1983 Alla yrken blir öppna för
kvinnor, även försvaret.
1980 Detta år tog papporna ut 5
% av föräldraledigheten.
1990-tal – 5 lappar
1994 Riksdagen röstar igenom
partnerskapslagen (alltså
en variant av äktenskap för
homosexuella).
1995 Detta år tog papporna ut
10 % av föräldraledigheten.
1997 Första kvinnliga biskopen.
1999 Lag mot diskriminering i
arbetslivet på grund av
sexuell läggning införs.
1999 Köp av sexuella tjänster
förbjuds (alltså det blir
förbjudet att köpa sex).
2000-tal – 9 lappar
2003 Homosexuella som ingått
partnerskap får rätt att
adoptera.
2003 Detta år tog papporna ut
17 % av föräldraledigheten.
2003 Detta år var det 8 % kvinnor
i byggbranschen.
2005 Lesbiska par får samma
rätt till inseminering som
heterosexuella par (alltså
får spermier och hjälp på
sjukhus för att bli gravida).
2005 Lagändring som förbjuder
att män och kvinnor behandlas olika (exempelvis
frisörpriser, taxipriser, olika
åldersgränser eller hyror).
2007 Detta år var 98 % av
förskolelärarna kvinnor.
2009 Det blir tillåtet att byta eller
lägga till vilket namn du vill,
även om det är ett mansnamn och du är kvinna och
tvärtom.
2009 Riksdagen säger ja till
könsneutralt äktenskap
(alltså att även homosexuella får gifta sig på samma
villkor som heterosexuella).
2011 Sverige undertecknar
Europarådets konvention
om förebyggande och
bekämpande av våld mot
kvinnor och våld i nära
relationer.
Jämställdhetspusslet är skapat av utbildningsföretaget
Jämställt som arbetar för ökad jämställdhet i förskola,
skola och på arbetsplatser.
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 3
2014-04-09 21:47
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 4
2014-04-09 21:47
1800-tal
1920-tal
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 5
2014-04-09 21:47
1930-tal
1940-tal
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 6
2014-04-09 21:47
1950-tal
1960-tal
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 7
2014-04-09 21:47
1970-tal
1980-tal
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 8
2014-04-09 21:47
1990-tal
2000-tal
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 9
2014-04-09 21:47
Homosexualitet avkriminaliseras
(alltså det är inte längre förbjudet att vara
flata, bög eller bi).
Preventivmedel tillåts
(alltså kondomer m m).
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
Första kvinnan Karin Kock tar plats i
regeringen.
Både män och kvinnor blir
förmyndare för barnet (innan
var det bara pappan).
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 10
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
Homosexuella som ingått
partnerskap får rätt att adoptera.
Statliga läroverk öppnas för
flickor med samma villkor som för pojkar.
2014-04-09 21:47
Kvinnor får bli präster.
Grundskolan får en ny läroplan där det
står att skolan bör jobba för jämlikhet.
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
Abort tillåts.
Våldtäkt inom äktenskapet
förbjuds.
Riksdagen röstar igenom
partnerskapslagen
(alltså en variant av äktenskap
för homosexuella).
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 11
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
Detta år tog papporna ut 5 % av
föräldraledigheten.
2014-04-09 21:47
Första kvinnliga biskopen.
Köp av sexuella tjänster förbjuds (alltså
det blir förbjudet att köpa sex).
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
Lag mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell
läggning införs.
Detta år var 98 % av
förskolelärarna kvinnor.
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 12
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
Detta år var 15 % av riksdagsledamöterna kvinnor.
Mannen får inte längre slå sin fru.
2014-04-09 21:47
Detta år tog papporna ut 10 %
av föräldraledigheten.
Kvinnor får arbeta som lärare på vissa
platser i Sverige.
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
Detta år var det 8 % kvinnor
i byggbranschen.
Alla yrken blir öppna för kvinnor,
även försvaret.
Kvinnor får rösträtt.
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 13
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
Kvinnor får inte längre avskedas
för att de är gravida, gifter sig eller
för att de föder barn.
2014-04-09 21:47
Detta år tog papporna ut 17 % av
föräldraledigheten.
En man får ta sin frus namn när
de gifter sig.
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
Riksdagen säger att homosexuell
samlevnad är en ur samhällets synpunkt
fullt acceptabel samlevnadsform
(alltså att riksdagen menar att
”det är helt okej” att vara homosexuell).
Lesbiska par får samma rätt till
inseminering som heterosexuella
par (alltså får spermier och hjälp på
sjukhus för att bli gravida).
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 14
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
Homosexualitet stryks ur sjukdomsregistret efter en ockupation av
Socialstyrelsens trappa i Stockholm
(alltså homosexualitet ses inte längre
som en sjukdom).
Lagändring som förbjuder att män
och kvinnor behandlas olika (exempelvis
frisörpriser, taxipriser, olika åldersgränser
eller hyror).
2014-04-09 21:47
Riksdagen säger ja till könsneutralt
äktenskap (alltså att även homosexuella
får gifta sig på samma villkor som
heterosexuella).
Det blir tillåtet att byta eller lägga till
vilket namn du vill, även om det är ett
mansnamn och du är kvinna och tvärtom.
© www.jamstallt.se
© www.jamstallt.se
Sverige undertecknar Europarådets
konvention om förebyggande och
bekämpande av våld mot kvinnor
och våld i nära relationer.
© www.jamstallt.se
JAMSTALLDHETSPUSSEL_PAG_14.indd 15
2014-04-09 21:48
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards