SeniorSurfen 15 oktober 2003

advertisement
KULTUR FÖR SENIORER  KULTUR OCH HÄLSA
Välkomna till Senior Surfdagen den 15 oktober 2003 på Stadsbiblioteket
Senior Surfen anordnas över hela landet och på Umeå stadsbibliotek för femte året i rad.
Syftet med dagen är att få fler äldre, 55+, att intressera sig för och öka kunskapen om Internet.
Det är Seniornet.se som är initiativtagare till dagen. Föreningen vann nyligen pris i
Nationalencyklopedins stora tävling Kunskapspriset för Senior Surfen.
På Umeå stadsbibliotek kommer alla bokningsbara Internetdatorer att vara tillgängliga för
personer som är 55+. Bibliotekspersonal kommer att fungera som handledare: Dessutom
kommer det att finnas en eller fler äldre personer närvarande som surfvärd/ar.
I sagorummet blir det program runt Internet ur olika aspekter varje hel timma.
Arrangemanget pågår kl. 10-16.
PROGRAM:
Kl. 10
Digital fotografering. Gunnar Sundgren Stadsledningskontoret
Kl. 11
IT-säkerhet. Risker med Internet? Thomas Dahlbäck, IT-kontoret
Kl. 12
Tidningar och tidskrifter på nätet, Kristina Andersson, Umeå stadsbibliotek
Kl. 13
Digital skönlitteratur, Kristian Priemel, Umeå stadsbibliotek
Kl. 14
Släktforskning på nätet, Tom Juslin, ordf. i Släktforskareföreningen
Kl. 15
Hälsa på nätet. Astrid Classon, Hälso- och sjukvårdsinformationen,
Västerbottens läns landsting
Vill man veta mer om Senior Surfen se
www.seniorsurf.se
www.seniornet.se
Eller kontakta:
Kristina Andersson
Umeå stadsbibliotek
Tel: 090-163356
Download