SEGRARLÄSAREN
DIPLOM
Grattis _____________________________!
Du är segraren, en champion! Du har läst 50 böcker
från pärm till pärm. Du är en kompetent läsare!
Böckerna har givit dej nya ord, spänning, humor,
tröst, glädje och kunskap. Du har i läsutvecklingen
passerat stadierna nybörjarläsare och slukarläsare.
Du är på väg mot nya mål som storläsare. Du kommer
alltid att hitta just de böcker och den information ur
böckerna som du under ditt liv behöver.
Hjärtliga gratulationer!
Centralskolans alla lärare och Hangö stadsbibliotek
Vi har den äran att gratulera!
Ert duktiga barn
__________________________________
SEGRARLÄSAREN
Har uppnått en ny läsenivå genom att ha läst 50
böcker från pärm till pärm. Detta är det finaste
diplom man kan nå. Ditt barn har fått kunskap,
spänning, glädje och en massa nya ord via böckerna.
Ditt barn har passerat stadierna nybörjarläsare och
slukarläsare. Vägen går rakt mot storläsarens
kvaliteter. Uppmuntra och beröm ditt duktiga barn!
Hälsningar
Centralskolans alla lärare och Hangö stadsbibliotek