Bilaga 12 - Signeringslista för kontrollvaror

OSBY KOMMUN, VÅRD OCH OMSORG
MAS - PÄRM
Datum
2009-01-26
Signeringslista för kontroll av narkotiskt läkemedel. (kan även användas för andra
läkemedel enligt sjuksköterskans uppdrag)
Enhet:
År:
Personnummer:
Namn:
Läkemedelsnamn/styrka:
Beredningsform:
Datum
Tillförd
mängd
Uttagen
mängd
Anmärkning
Behållning
Brist/
överskott
Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tfn 0479-52 83 00
Sign
Sign
OSBY KOMMUN, VÅRD OCH OMSORG
MAS - PÄRM
Datum
2009-01-26
Johnny Kvarnhammar, medicinskt ansvarig sjuksköterska, tfn 0479-52 83 00