Kommunala akutläkemedelsförråd bilaga 1

advertisement
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställande och godkännande av ”Generella direktiv
kommunala läkemedelsförråd”
Bilaga 1 till Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd
Ordination enligt generella direktiv definieras enligt SOSFS 2000:1 (3 kap.§9).
Generella direktiv/generell ordination innebär att legitimerad sjuksköterska, efter egen
bedömning, har möjlighet att ge ett läkemedel till en patient utan annan ordination.
Detta ska ske med stor restriktivitet och läkare ska ta ställning till eventuell fortsatt eller
ändrad medicinering.
De generella direktiven inom kommunal hälso och sjukvård är fastställda av:
Magnus Tenfält
Chefläkare Närsjukvården Halland
De generella direktiven inom kommunal hälso och sjukvård är godkända av
Medicinska ansvariga sjuksköterskor (MAS):
Ingrid Olausson
MAS Kungsbacka
Eva-Karin Stenberg
MAS Halmstad
Sophia Lehnberg
MAS Falkenberg
Lotta Treble-Read
MAS Laholm
Cecilia Harley
MAS Hylte
Gun Andersson
MAS Varberg
Rutin: Kommunala akutläkemedelsförråd bilaga 1. Fastställande och godkännande
av ”Generella direktiv kommunala läkemedelsförråd”
Fastställd av: Chefläkare, Publicerad: 2015-11-27
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa AMD
Sida 1 av 1
Download